Biolan Suotis
Biolan Suotis
Biolan Suotis
Biolan Suotis Biolan Suotis Biolan Suotis
Biolan Suotis

Filter kuivkäimla eraldatud vedelikule

 • Biokeemiline filter kuivkäimla põhjas eraldatuvale vedelikule
 • Puhastatud vedeliku saab juhtida otse loodusesse
 • Ei vaja elektrit
 • Filtreerib umbes 60 liitrit vedeliku ööpäevas

 

Biolan Suotis on bioloogilis-keemiline filter kuivkäimlate filtreeritud vedelike puhastamiseks. Seadmega puhastatud filtreeritud vedeliku võib juhtida otse loodusesse. Filter töötab raskusjõu mõjul ega vaja töötamiseks elektrit. Seadme maht on 60 liitrit.

 

 

Suotise kasutamine

Seadet tuleb kasutada ja hooldada vastavalt juhistele ning jälgida regulaarselt selle toimimist. Filtrisse võib juhtida kuivkäimlajäätmetest eraldatud vedelikke. Käimla kasutamisel järgige käimlaseadme tootja antud juhiseid.Filtrisse ei tohi juhtida vesikloseti reovett, halli reovett, vihma-, kanalisatsiooni- või drenaaživett.

Toimimise jälgimine

Filtrit jälgitakse tööperioodi kestel igakuiselt. Korralikult toimiv filter ei lõhna või lõhnab kergelt ebameeldivalt. Vedeliku pinnale moodustuv õhuke kest on normaalne.

Kontrolli, et:

1.Vedelik kolmandas sektsioonis on äravoolutoru alumise pinna tasemel.

2.Vedelik teises sektsioonis on teise sektsiooni ülevooluseina tasemel.

3.Kolmanda sektsiooni mass on lahtine. Lõhu ja sega massi näiteks peenikese metallpulgaga.

4.Vedelik saab takistamatult filtrist välja voolata.

5.Filtri kaane õhutusrestid on õigel koha ja õhk liigub takistusteta.

6.Torude nähtavad liitekohad on korras.

7. Filtrist väljuv vesi on selge, kuid kergelt kollakas.

8.Filtrilt väljuva vedeliku pH-tase on vähemalt üheksa. Kasta lakmuspaberi ots filtrist väljuvasse vedelikku. Võrdle paberi värvi paberi ümbrises oleva tabeliga. Viska kasutatud lakmuspaber segajäätmetesse. Vajadusel vaheta filtermassid välja.

 

Säilitamine talvel

Filtrimaterjalid võib talveks filtri sisse jätta. Filtrimaterjalide külmumine ei kahjusta seadme konstruktsiooni. Filtermassid peavad olema üles sulanud, enne kui filtrisse filtreeritud vedelikku juhitakse.

Filtermasside vahetamine

Filter suudab töödelda umbes 60 liitrit filtreeritud vedelikku. Seejärel tuleb massid välja vahetada. Kontrolli masside vahetamise vajadust, mõõtes filtrist väljuva vedeliku pH-taset lakmuspaberiga. Vedeliku pH-tase peab olema vähemalt 9. Filtermaterjalidena tohib kasutada ainult Biolani filtritele ettenähtud filtermaterjale. Biolan Oy ei garanteeri seadme puhastustõhusust teiste filtermaterjalidega.

 • Vaheta kõik filtermaterjalid välja ühe korraga.
 • Eemalda vedeliku sissevoolutoru läbiviigust.
 • Kalluta filtrit nii, et kolmandas sektsioonis olev vedelik hakkaks mööda äravoolutoru välja voolama. 
 • Vajaduse korral eemalda äravoolutoru.
 • Tõsta filter üles ja tühjenda massid koos vedelikuga aiakompostrisse.
  Kompostimata masse võib kasutada ilutaimede väetamiseks.
 •  Massid ja filtris olev vedelik sisaldavad toitaineid, mistõttu tuleb nende kasutamisel järgida kaitsekaugusi veekogudest. 
 • Aseta tühjendatud filter tagasi oma kohale. 
 • Kinnita sisse- ja äravoolutoru.
 • Pane uued massid neile ettenähtud sektsioonidesse. Filtri väliskülje ülaosas on iga sektsiooni kohal märge:
 • I, II või III. Vastavad sümbolid on ka filtermassi kottide etikettidel. Täida esimesena II sektsioon. 
 • Tasanda masside pinnad.
 • Veendu, et filter oleks horisontaalasendis nii piki- kui ka ristisuunas.

Paigalda horisontaalselt

Filter paigaldatakse tasasele, kindlale alusele, mis talvel ei külmu. Filter peab olema horisontaalasendis nii piki- kui ka ristisuunas, et vedelik voolaks ühtlaselt ja läbiks kogu filtermaterjalide pindala. Filter tuleb paigaldada nii, et õhk pääseks kaanes olevate õhutusrestide kaudu filtrisse.

Ühenda käimlast tulev voolik esimeses sektsioonis oleva läbiviigu tihendiga (kummiga).

Sissevoolutoru paigaldades tuleb tagada piisav kalle (vähemalt 1–1,5%). Ühenda äravoolutoru kolmandas sektsioonis oleva läbiviigu tihendiga. Ka äravoolutoru paigaldamisel tuleb tagada piisav kalle, et vedelik voolaks takistamatult väljumiskohta.

Kui puhastit kasutatakse ka talvel, tuleb sissevoolutoru soojustada. Äravoolutoru soojustamisvajadust tuleb hinnata iga kord eraldi.

Filtermaterjalide paigaldamine

Filtermaterjal on transpordi ajaks pakitud kilekottidesse. Kilekotid eemaldatakse. Filtri väliskülje ülaosas on iga sektsiooni kohal märge: I, II või III. Vastavad sümbolid on ka kottide etikettidel.

NB! Paigalda esimesena II sektsiooni massid (kaks kotti). Lõpuks tasanda masside pinnad.

Biolan Suotis on kuivkäimlas tekkiva filtreeritud vedeliku töötlemiseks mõeldud filter. Filtri töö põhineb füüsikalisel, keemilisel ja bioloogilisel filtreerimisel. Vedelik voolab filtri ühest osast teise raskusjõu mõjul. Filter sisaldab kolme eri filtermaterjali.

 • Esimeses sektsioonis on filtermaterjaliks Biolan Filterliiv, mis puhastab vedeliku tahketest osakestest. Liiva pinnale tekib mikroorganismide kogum, mis kasutab vedelikus olevat orgaanilist ainet toiduks.
 • Teises sektsioonis seob Massa-N vedelikus olevat ammooniumlämmastikku. 
 • Lõpuks voolab vedelik läbi fosforeemaldusmassi, Massa-P.

 

Õhuringlus toimib filtris raskusjõul. Õhuringluseks on filtri kaanes neli õhutusresti. Filter on valmistatud külmakindlatest materjalidest.

Biolan Suotise puhastusvõimsusest piisab umbes 60 liitri filtreeritud vedeliku töötlemiseks, pärast seda tuleb masse vastavalt hooldusjuhendile vahetada. Filtreeritud vedeliku toitainesisaldus sõltub siiski käimlatüübist ja selle kasutamisest.

Juhendi kohaselt paigaldatud filter töötleb filtreeritud vedelikku nii, et selle võib juhtida pinnasesse.

Filtri puhastusvõimsus

Biolan Suotis on kuivkäimlas tekkiva filtreeritud vedeliku töötlemiseks mõeldud filter. Filtri töö põhineb füüsikalisel, keemilisel ja bioloogilisel filtreerumisel.

Biolan Suotise puhastusvõimsusest piisab umbes 60 liitri filtreeritud vedeliku töötlemiseks, pärast seda tuleb masse vastavalt hooldusjuhendile vahetada. Filtreeritud vedeliku toitainetesisaldus sõltub siiski käimlatüübist ja selle kasutamisest.
Juhendi kohaselt paigaldatud filter töötleb filtreeritud vedelikku nii, et selle võib juhtida pinnasesse.

Mõõtmed
 • Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 235 x 475 x 560 mm
 • Toruühendused: Ø 19 - 32 mm
 • Sisend- ja väljundühenduste kõrgusvahe: 55 mm (langemiskõrgus)
 • Maksimumvõimsus: umbes 5 liitrit tunnis
 • Kaal koos massidega: umbes 27 kg


Teemaga seotud tooted