Biolan Oy väärtushinnangud ja arendustöö

Väärtused

Biolan rõhutab oma tegevuses püsiväärtusi ja keskkonnasõbralikkust. Tootearendus on pidev ja kvaliteedikontroll kavakindel.

"Oma töötajate ja oskusteabe eest hoolitsedes arendame, toodame ja turustame kasumlikult kliendi vajadustest lähtuvaid ja kvaliteetseid taimekasvatuse ja keskkonnatehnika tooteid, mis vähendavad inimeste põhjustatud keskkonnakoormust.”

Tootearendus

Meie tootearendusosakond testib ja täiustab pidevalt meie tooteid ning töötab klientide vajadustest lähtudes välja uusi tooteid. Kõiki tooraineid, vaheetappe ja valmis tooteid analüüsitakse laboris ning kasvatatakse meie katsekasvuhoones.