Biolan Oy väärtushinnangud ja arendustöö

Väärtused

Biolan rõhutab oma tegevuses püsiväärtusi ja keskkonnasõbralikkust. Tootearendus on pidev ja kvaliteedikontroll kavakindel.

"Oma töötajate ja oskusteabe eest hoolitsedes arendame, toodame ja turustame kasumlikult kliendi vajadustest lähtuvaid ja kvaliteetseid taimekasvatuse ja keskkonnatehnika tooteid, mis vähendavad inimeste põhjustatud keskkonnakoormust.”

Tootearendus

Meie tootearendusosakond testib ja täiustab pidevalt meie tooteid ning töötab klientide vajadustest lähtudes välja uusi tooteid. Kõiki tooraineid, vaheetappe ja valmis tooteid analüüsitakse laboris ning kasvatatakse meie katsekasvuhoones.

Projekt Ressursisäästlikum turbatöötlus

Projekti Ressursisäästlikum turbatöötlus raames võtab ettevõte kasutusse uuendusliku tehnoloogia. Projekti eesmärk on parandada ettevõttes ressursikasutust ja ressursitootlikkust ning suurendada tootmisvõimsust, mille tulemusena paraneb ressursikasutus 1,18 %. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 117 675 eurot.