Lahendused majapidamis- ja reovee käitlemiseks

Meie veeressursside eest hoolitsemine lähtub säästva arengu põhimõtetest ning aitab tagada, et ka tulevikus on kõikidel elanikel piisavalt puhast vett.

Vali reoveesüsteem vajaduspõhiselt

Kui kinnistule tuleb sobiv reoveesüsteem valida, peab esmalt selgitama, kas kinnistu saaks liita omavalitsuse kanalisatsioonisüsteemiga. Kui see võimalus puudub, tuleb leida sobiv variant, mis vastab konkreetse kinnistu ja selle elanike vajadustele.

Reoveesüsteemina kasutamiseks on olemas mitmeid funktsioonide, puhastusmeetodi ja puhastusefektiivsuse poolest erinevaid lahendusi. Kui kinnistul tekkiva reovee kogus on väike, on lihtne lahendus kinnine kogumismahuti. Kui veekogused suurenevad, kasvavad ka mahuti tühjendamiskulud. Siis on soodsam variant nn. kahe vee süsteem, kus tualetis tekkiv vesi suunatakse eraldi kinnisesse mahutisse ning hall vesi ehk pesuvesi puhastatakse halli vee filtri või pinnasesse immutamise kaudu.

Puhastusseadmed on mõeldud mistahes reovee puhastamiseks ning neisse võib juhtida nii veekloseti kui ka pesuveed. Puhastusseadme läbinud puhastatud reovee võib juhtida otse looduskeskkonda, näiteks kraavi.

Pinnasesse immutamiseks mõeldud süsteemid, pinnases filtreerimine ja immutamine sobivad mistahes reovee käitlemiseks.

Tutvu toodetega