Biolan Kiirkomposter 220eco
Biolan Kiirkomposter 220eco
Biolan Kiirkomposter 220eco
Biolan Kiirkomposter 220eco
Biolan Kiirkomposter 220eco Biolan Kiirkomposter 220eco Biolan Kiirkomposter 220eco Biolan Kiirkomposter 220eco
Biolan Kiirkomposter 220eco

Biolani Kiirkomposter 220eco on ette nähtud köögijäätmete aastaringseks kompostimiseks. Tänu soojustatud konstruktsioonile ja tõhusale ventilatsioonisüsteemile valmib kompost kiiresti. Kompostimise imet saab jälgida termomeetri ja tühjendusluugi kaudu. Kiirkomposter 220eco on arvestatud ühe perekonna (1–6 inimest) biojäätmete jaoks. Biolani Kiirkomposter 220eco on toodetud tuuleenergial töötavas tehases.

Nüüd veelgi ökoloogilisem!

 • Biojäätmete aastaringseks kompostimiseks
 • 1–6 kasutajale
 • Reguleeritav ventilatsiooniventiil
 • Patenteeritud ventilatsioonisüsteem
 • Efektiivne soojusisolatsioon ka põhjas
 • Kaas on kujuga, mis suunab kondenseeruva niiskuse kompostimassi tagasi
 • Tihe konstruktsioon takistab kahjurite sissepääsu
 • Toodetud tuuleenergial töötavas tehases

    

Kiirkompostri 220eco kasutamine

Komposter on ette nähtud biolagunevate jäätmete kompostimiseks. Ärge lisage kompostrisse mitte midagi sellist, mis häirib kompostimise kulgu või ei komposteeru, näiteks:

 • plasti, kummi, klaasi, nahka
 • kemikaale, mädanikutõrje- ja desinfitseerimisaineid, värvaineid, lahusteid, bensiini
 • pesuvahendeid, pesuvett
 • lupja
 • tuhka, konisid, tikke
 • tolmuimeja kotte
 • värvilisi reklaamlehti
 • korraga suuri paberikoguseid

 
Täitmine

 

 • Tühjendage biojäätmete nõu kompostrisse. Mida suuremate tükkidena panete jäätmed komposti, seda kauem need lagunevad.
 • Kui kasutate biolagunevaid kotte, tühjendage koti sisu ning koti kompostrisse eraldi.
 • Katke jäätmed Biolani Komposti- ja Käimlaturbaga. Sobiv kogus on tavaliselt umbes kolmandik kuni pool lisatud jäätmete kogusest. Puistake märgadele jäätmetele rohkem turvast.
 • Võite turvast puistata ka biojäätmete anuma põhja, nii püsib see puhtamana.
 • Jätkake kompostri täitmist vastavalt sellele, kuidas jäätmeid tekib. Püüdke kompostrisse jäätmeid lisada mitu korda nädalas. Eriti tähtis on see külmal aastaajal.
 • Kui kompostri temperatuur on välisõhu temperatuurist kõrgem, pöörake esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit paremale, nii et nool osutab näidule 100. Jälgige kompostri ja välisõhu temperatuuri. Kui kompostimass hakkab jahtuma, seadke regulaator väiksemale näidule, kuni temperatuur jääb püsivaks.
 • Kobestage kõige värskemat jäätmekihti Kompostikobestiga 20–30 cm sügavuselt. Kobestamine ei ole iga täitmise ajal tingimata vajalik. Mida ohtramalt lisate massile sidusainet, seda vähem vajab kompost kobestamist.
 • Ärge segage kompostrit põhjani läbi, et kõige alumine külm kiht ei jahutaks kuumenenud kompostimassi.

Tühjendamine

 • Kiirkompostrit 220eco tuleb tühjendada perioodiliselt, kogu aasta kestel. Lisanduva hapniku tõttu tõstab tühjendamine sageli massi temperatuuri. Tühjendage kompostrit, kui see on peaaegu täielikult täitunud. Soojal aastaajal ärge võtke kompostrist välja rohkem kui pool kogu selle sisust. Tühjendage kompostrit külmal aastaajal sagedamini kui soojal aastaajal ja vähem korraga.
 • Avage tühjendusluuk ja tõstke mass alt labidaga välja.
 • Kasutage tühjendamisel Tühjendusvahendit. Puhastage eriti hoolikalt tühjendusluugi ja tühjendusava servad.
 • Puhastage ka imbvedeliku plaadi alumine pool ja veenduge, et imbvedeliku voolik ei ole ummistunud.
 • Kui tühjendatav mass on väga niiske, kühveldage kompostri põhja mõni labidatäis Biolani Komposti- ja Käimlaturvast.
 • Sulgege tühjendusluuk.

 • Vajutage Kompostikobesti või labidaga massi ülevalt alla. Seda on kõige lihtsam alustada nurkadest. Hoiduge kahjustamast kompostri keskel asuvat õhukanalit.
 • Tühjendage imbvedeliku mahutit vajaduse korral.

Kasutamine külmal aastaajal

Kuumus kompostris tekib ainete lagunemise tagajärjel, seade ise energiat ei tooda. Mikroorganismid vajavad elutegevuse säilitamiseks pidevalt värskeid jäätmeid. Kiirkompostri 220eco soojustus vähendab soojuskadusid ja soodustab niiviisi kompostri toimimist ning soojana püsimist.

 • Külmal aastaajal on tähtis kompostrit pidevalt kasutada, st seda täita ja tühjendada. Ainult nii võib välja kujuneda mikroorganismidele soodus keskkond, et need suudaksid välisõhust kõrgemat temperatuuri säilitada.
 • Ärge lõpetage kompostri kasutamist ka siis, kui termomeetri näit langeb nullini või nulli lähedusse.
 • Kui kompostri termomeeter näitabki mõne päeva kestel nulli, võib selles siiski olla sooja massi. Kui komposter on täis, tühjendage seda ka talvel.
 • Ärge vähendage ega lõpetage sidusaine kasutamist külmal aastaajal. Siis on sidusaine ohter kasutamine veelgi tähtsam. Märg mass külmub kergemini.
 • Säilitage sidusainet vihma eest kaitstult ja soojas kohas.
 • Jälgige, et õhu sisse- või väljalaskeklapi külmumine ei takistaks ventilatsiooni. Vajaduse korral kõrvaldage jää.
 • Massi jäätumine ei kahjusta kompostrit, selle osi ega kompostimassi. Kui mitte varem, siis kevadises päikesesoojas laguneb kompostimass edasi.

Kiirkompostri 220eco puhastamine

 • Ärge peske kompostrit. Komposti lagundavad mitmesugused hallitusseened, kiirikbakterid ja mikroorganismid, kes pesemisel hävivad.
 • Puhastage vajaduse korral õhu sisselaskeklappi, õhu väljalaskeava ja imbvedeliku voolikut.

 

Õhu sisselaskeklapi kasutamine

 • Kui kompostri temperatuur on välisõhu temperatuurist kõrgem, hoidke esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit avatuna, nii et nool osutab näidule 100.
 • Jälgige kompostri ja välisõhu temperatuuri. Kui kompostimass hakkab jahtuma, seadke regulaator väiksemale näidule, kuni temperatuur jääb püsivaks.
 • Soojal aastaajal võite õhu sisselaskeklappi hoida harilikult täiesti avatuna ehk asendis 100 ja külmal aastaajal peaaegu suletuna ehk asendis 20.
 • Õhu sisselaskeklapi ehitus on selline, et seda ei saa täielikult sulgeda. Asendis 20 on 20% klapi avadest lahti.

 

Õhu väljalaskeklapi kasutamine

 • Tavaolukorras ei ole vaja kaanes asuvat õhu väljalaskeklappi reguleerida. See on lahti ja seda ei saa sulgeda. Kui kompostris on palju niiskust, võite klappi avades ventilatsiooni suurendada.
 • Klapi täiendavaks avamiseks tuleb selle nupp seada lisaasendisse ehk kompostri tagant vaadates paremale.
 • Võtke talvisel ajal arvesse, et lisaventilatsioon võib kompostrit jahutada. Jälgige olukorda.


  

Kompostimist käsitlevad load ja eeskirjad

Kompostimist käsitlevad load ja nõuded võivad igas riigis, samuti igas kohalikus omavalitsuses, olla erinevad. Küsige kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistilt, millised on teile kehtivad kohalikud nõuded.

Soomes kehtivad reeglid:

 • Majapidamisjäätmete kompostimiseks tuleb alati kasutada kaanega, näriliste eest kaitstud ja soojustatud kompostrit.
 • Mõnes omavalitsuses tuleb majapidamisjäätmete kompostimisest teavitada kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialisti või jäätmekäitlusettevõtet.
 • Ainult aiajäätmeid võib kompostida soojustamata kompostris, laudadest kastis või hunnikus.
 • Komposti tuleb hooldada nii, et see ei põhjustaks tervise- või keskkonnakahjustusi.
 • Kompost peab asuma kaevust vähemalt 15 meetri kaugusel.
 • Kompost ei tohi asuda krundi piirile lähemal kui 5 meetrit, kui selleks ei ole naabri nõusolekut.

Kasutusjuhend

Kompostri asukoha valik

Paigutage Kiirkomposter 220eco kohta, kuhu on igal aastaajal mugav jäätmeid viia. Asetage komposter tugevale aluspinnale kohas, kuhu ei kogune seisvat vett.

Kiirkompostri 220eco taga alumises servas on imbvedeliku ava, mille kaudu pääseb kompostrist välja liigne vedelik. Asetage komposter otse maapinnale, et imbvedelik saaks pinnasesse nõrguda. Teine võimalus on imbvedelikku koguda.

Kui kompostisegu on väga märg, võib imbvedelikku valguda ka tühjendusluugi alt ning immitseda esiseina õhu sisselaskeklapist.


Enne kasutuselevõttu

Veenduge, et kaane tagumises servas asuva õhu väljalaskeava nupp on tavaasendis ehk kompostri tagant vaadates vasakul. Kinnitage kaane fiksaator kruvi ja plastmutri abil oma kohale. Kinnitage alumine ots kruviga korpuse külge.

Imbvedeliku vooliku ühendamine ja vedeliku ärajuhtimine

Kiirkompostri 220eco taga alumises servas on imbvedeliku ava, mille kaudu nõrgub liigne vedelik maasse. Soovi korral võite imbvedeliku juhtida kogumispaaki, kuid see ei ole kohustuslik.

Ühendage 16 mm läbimõõduga kiudtugevdusega aiavoolik seadme taga alumises servas asuva imbvedeliku avaga. Juhtige voolik mahutisse, mis on paigutatud nii, et vedelik voolab allamäge. Soovi korral võite mahuti jaoks teha niiskuskindla vineeriga soojustatud süvendi ja katta selle kaanega.

Mahutiks sobib mis tahes külmakindel plastanum.


Kasutuselevõtt

Puistake kompostri põhja viie sentimeetri paksune kiht (umbes 20 liitrit) Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Pöörake esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit vasakule.

Alustage kompostri kasutamist. Kasutage esimese täitmise ajal soovitatust rohkem sidusainet, hiljem võite sidusaine kogust vähendada.

Kompostimise käivitumine

Kompostimine käivitub täielikult, kui kompostris on jäätmeid piisavalt, st kui see on täitunud ülemise õhukanali kõrguseni. Kompostimise käivitumine tähendab kompostris sisalduva massi soojenemist üle välisõhu temperatuuri. Temperatuuri kompostris tõstab ja säilitab selles arenevate mikroorganismide elutegevust, kui jäätmeid lisatakse korrapäraselt. Kompostri soojustus vähendab soojuskadusid ja takistab välisõhul massi jahutamist.

Kiirkompostris 220eco on massi temperatuur vahemikus +10o ... +70oC. Termomeetri tavaline näit on +30o ... +40oC. Kompostimine võib toimuda veelgi madalamal temperatuuril.

Pane tähele! Ülemise ventilatsioonitoru juures on termomeeter. Mõõdik annab viitelist teavet kompostimise faasi ja kõrge temperatuuri faasi temperatuuride kohta. Kõige kuumem on kompostri keskmine osa, milleni termomeeter ei ulatu. Kõrge temperatuur annab märku mikroorganismide aktiivsest tegevusest. Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt toimub kompostimine. Jäätmed komposteeruvad, kui hapnikku on piisavalt ja temperatuur püsib üle 0°C. Kompostri tööd iseloomustab kõige paremini tühjendatava komposti kvaliteet. Hästi toimivas kompostris on jäätmed lagunenud, välja arvatud tsitrusviljade või kanamunade koored, mis on võib-olla veel eristatavad. Pärast käivitumist küpsevad jäätmed kattekompostiks juba 5-8 nädalaga. Kompostri käivitumine võib võtta aega, kui välisõhu temperatuur on alla 0°C.

Kui kompostri temperatuur on välisõhu temperatuurist kõrgem, pöörake esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit paremale. Jälgige kompostri ja välisõhu temperatuuri. Kui komposter hakkab pärast käivitumist jahtuma, seadke õhu sisselaskeklapi ava väiksemaks.

Kiirkompostri 220eco tööpõhimõte ja ehitus 

Tipptasemel uretaansoojustus tagab 30% võrra paremad soojustusomadused kui polüstüreensoojustus ehk EPS (vahtpolüstürool). Allikas: Bayer 

 • Vuukideta vorm tagab ühtlase soojustuse ilma külmasildade tekketa
 • Soojustuskiht ka põhjas
 • Kaas ja tühjendusluuk on kinnivalatud tihendusribaga hoolikalt tihendatud
 • Temperatuur on hõlpsasti jälgitav
 • Ventilatsioonisüsteem toob õhku ka kompostimassi keskele
 • Kaane sisse paigutatud õhu väljalaskeklapis on lisaventilatsiooni võimalus
 • Korpusesse paigutatud õhu sisselaskeklapi viieasendiline astmeline reguleerimine
 • Lukku avada ja kaant tõsta saab sama käega
 • Automaatselt lukustuv kaane hoidevarras
 • Kaane hingi saab vajaduse korral ümber seada
 • Sang põhjas ja käepide kaane küljes lihtsustavad teisaldamist
 • Imbvedeliku ärajuhtimine on kontrollitult tagatud
 • Hõlbus tühjendada alumise luugi kaudu

Mis toimub kiirkompostris 220eco

Jäätmeid lagundavatel mikroorganismidel on kolm põhivajadust, mis tuleb rahuldada, et kompostimine saaks toimuda: hapnik, niiskus ja toitained.

Hapnik: Kompostis elavad mikroorganismid vajavad elutegevuseks hapnikku. Lisage jäätmetele kohevdamiseks Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Sobiva sidusaine kasutamine on kompostri toimivuse tagamiseks väga oluline. Biolani Komposti- ja Käimlaturvas muudab massi kohevaks, seob liigset niiskust ja neutraliseerib lõhnu. Segu õhurikkuse suurendamiseks võib kasutada ka oksapuru. Saepuru, puitlaastud, turvas, puulehed ja rohi on tihenevad ained ja neid ei soovitata sidusainena kasutada.

Niiskus: Kompostis sisalduvad mikroorganismid vajavad elutegevuseks niisket keskkonda. Niiskust on piisavalt, kui kompostisegu on niiske välimusega ja sellest eraldub kokkusurumisel mõni tilk vett.

Toitained: Kompostris peab olema optimaalne süsiniku ja lämmastiku vahekord. Lämmastikku annavad köögijäätmed, rohelised aiajäätmed, sõnnik ja uriin. Süsinikku sisaldavad surnud, pruunid jäätmed, näiteks kuivanud hein, põhk, puulehed ja oksad. Ka Komposti- ja Käimlaturvas sisaldab rohkesti süsinikku. Komposti lagundavad mikroorganismid tarbivad toiduks nii kompostijäätmeid kui ka üksteist.

Kompostimise etapid

Kompostimises võib eristada kolme põhietappi: soojenemine (pinnal), kuum etapp (keskel) ja jahtumine (põhjas). Biolani Kiirkompostris 220eco toimuvad kõik need etapid komposti eri kihtides korraga.

Mõõdud (PDF)

 • Mahutavus: 220 l
 • Kõrgus: 115 cm
 • Põhi: 54 x 54 cm
 • Kaas (l x p): 73 x 80 cm
 • Imbvedeliku ava läbimõõt: 16 mm
 • Kaane kaal avamisel: 3,5 kg
 • Tühja kompostri kaal: u 30 kg
 • Täis kompostri kaal 100 - 150 kg
 • Töökõrgus: 102 cm
 • Material: Külmakindel UV-kaitsega polüeteenplast 
 • Soojustus: Freoonivaba polüuretaan 
 • Õhuvahetus: Reguleeritav, patenteeritud
 • Muu: Termomeeter
 • Värvid: Roheline, tumehall

 


Teemaga seotud tooted