Kompostimine koolides, lasteaedades jm asutustes

Kompostimine koolides, lasteaedades jm asutustes

Kompostimine koolides, lasteaedades jm asutustes

 

Kompostimine koolides, lasteaedades, restoranides jmt kohtades on põhimõtteliselt samasugune nagu ühistutes. Lisaks tuleb arvesse võtta:

Eriti oluline on juba kompostimise kavandamise staadiumis köögipersonal kaasa haarata. Nende ülesandeks on jäätmete sorteerimine. Hoolikas kavandamine ja töötajate kurssiviimine sorteerimisega tagavad kompostimise õnnestumise. Sorteerimine ei tekita köögis kuigi suurt tüli, kui sorteerimisnõud on paigutatud õigetesse kohtadesse.

Asutustes võib kompostida samade tarvikute abil nagu majaühistuteski. Eriti tähtis on valida korralikud ja töökindlad vahendid koolides ja lasteaedades, sest siis saab kasvav sugupõlv kompostimisest positiivse kogemuse. Biolani Kiirkomposter 220eco tuleks paigutada väimalikult teiste jäätmemahutite lähedusse.

Koolides võib sidusainena kasutada käsitööklassi puulaastu, kui see ei sisalda liiga palju peent lihvimistolmu ega saepuru. Puulaastude hulka tuleks alati lisada lupjamata ja väetamata turvast suhtes 1:1. Koolide toidujäätmed on tihti väga märjad, mistõttu tuleb kasutada rohkesti sidusainet. Eriti just vedelik, nt köögis üle jääv leem tuleks mujale kallata, et kompost ei muutuks liiga märjaks.

Koolides ja lasteaedades võib kompostimise hõlpsasti ühendada kasvatusega: lapsed õpetatakse sööklas ja kodumajandustundides jäätmeid sorteerima. Bioloogiatunni raames võib hooldada komposti ja jälgida selle arenemist, uurida kompostmulda ja isegi kasvatada selle abil taimi. Komposti hooldamise eest vastutab koolides tihti loodusklubi või teemaga seotud õpperühm.