Biolan Icelett
Biolan Icelett
Biolan Icelett
 • Külmutav käimla
 • Ei vaja tööks vett, kanalisatsiooni ega õhutustoru
 • Lihtne paigaldada eri kohtadesse 
 • Jäätmete kiire külmutamine: Lõhnavaba
 • Tänu jahutusõhu tekitatud temperatuurilukule on käimlat meeldiv kasutada
 • Puhas ja hügieeniline
 • Biolagunevad jäätmekotid: 30 tk
 • Madal müratase (39 dB)

 

Tootenumber: 70570000
KVK number: 3663123
 

Iceleti toimimine

Biolan Icelett töötab elektriga ning selle tööks ei ole vaja kanalisatsiooni ega vett. Seadme tööpõhimõtteks on jäätmete külmutamine. Seade jahutab jäätmed temperatuurini -15°C, mille juures mikroobide tegevus peatub. Tänu jahutusõhu tekitatud temperatuurilukule on Iceletti meeldiv kasutada.

Külmutustemperatuuri seadistamine

Külmutustemperatuuri tehaseseadistus on 3½, mille juures seade toimib vahemikus -14 ja -18ºC.

Mida tohib Iceletti panna?

Icelett on ettenähtud kompostitavatele käimlajäätmetele. Käimlasse ei tohi panna jäätmeid, mis võivad biolagunemist takistada, ei lagune või tekitavad tuleohtu, nagu:

 • prahti, sidemeid
 • kemikaale, lupja
 • pesuvahendeid, pesuvett
 • tuletikke, tuhka, konisid

 

Sidusaine kasutamine

Biolan Iceletis ei pea sidusainet kasutama, piisab selle lisamisest kompostrisse. Esteetilisuse mõttes võib jäätmete katmiseks kasutada sidusainet, näiteks Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Käimlaturba lisamine Iceletti vähendab sidusaine lisamise vajadust kompostimise etapis kompostris. Turbal põhinev sidusaine peab lisamisel olema kuiv, et see imeks niiskust ja ei tolmaks.

Tühjendamine

Biolan Icelett tühjendatakse, kui see täis saab. Tühjendamise sagedus sõltub kasutamise hulgast.

Tühjendamine

 1. Keerake koti ääred nõu sisse ja tõstke nõu seadmest välja.
 2. Komposteerige jäätmed majapidamis- või aiajäätmete kompostris.
 3. Enne käimlajäätmete lisamist lisage vedeliku sidumiseks kompostrisse piisavalt turvast.
 4. Rebige koti pind näiteks hargi või Kompostikobestajaga katki. Lõpetuseks katke piisava turbakihiga.
 5. Kontrollige, ega prill-laua alla ei ole kogunenud jääd. Vajadusel sulatage ja kuivatage nõu seinad enne uue koti paigaldamist.

 

Puhastamine

Biolan Iceletti puhastatakse niiske lapiga pühkides. Kasutada võib kõiki tavalisi kodupuhastusaineid. Vältige vee kasutamisega liialdamist. Seadme tagaseinalt eemaldatakse tolm tolmuimejaga korra aastas.

Pikem kasutusvaheaeg

Kui seadet pikemat aega ei kasutata:

 • eraldage seade pistikupesast
 • tühjendage seade
 • puhastage ja kuivatage seadme külmutusnõu
 • jätke prill-laua kaas avatuks

Iceleti paigaldamine

Biolan Iceleti paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata muu hulgas sellele, et käimlaruumi mõõtmed oleksid kasutuse ja hoolduse seisukohalt piisavad ja seal oleks elektriühendus. Käimlaseade ei vaja ühendamist ventilatsioonisüsteemi ega kanalisatsiooniga. Seade asetatakse põrandale. Käimlajäätmete komposteerimine või muul viisil hävitamine tuleks kavandada koos käimlaseadme paigaldamisega.

Seade paigaldatakse sooja ruumi. Käimlaseadet ei ole soovitav paigaldada ruumi, kus on põrandaküte, ega radiaatori või muu küttekeha lähedusse. Soojus suurendab seadme elektritarbimist. Optimaalne toatemperatuur on 10–22ºC.

Seade tuleb asetada horisontaalselt. Selleks on seadmel keeramise abil reguleeritavad jalad.

Seadet ümber paigutades tuleb seda võimalusel hoida kinni altpoolt.

Enne kasutuselevõtmist

Pärast seadme transportimist ning enne elektrivõrguga ühendamist oodake vähemalt üks tund.

 • Kontrollige, et seade oleks horisontaalses asendis. Vajadusel reguleerige seadme jalgu.
 • Asetage biolagunev jäätmekott seadme nõusse ja keerake koti ääred üle nõu servade.
 • Asetage nõu käimlasse. Nõu on asetatud õigesti, kui prill-laud ja kaas lähevad korralikult kinni.
 • Ühendage seadme elektrijuhe elektrivõrkku ja lülitage seade tagaseinal olevast lülitist sisse - süttib roheline lamp.
 • Punane lamp põleb, kuni temperatuur nõu sees on -12°C, aga käimlat võib kohe kasutama hakata.

Mõõtmed joonisel

 • Pikkus: 64 cm
 • Laius: 44 cm
 • Kõrgus: 56 cm
 • Istme kõrgus: 48 cm
 • Kaal: 30 kg
 • Sisunõu maht: 20 liitrit
 • Elektrijuhtme pikkus: 2,20 m
 • Pinge: 230 V
 • Kaitsekork: 10 A
 • Võimsus: 45 W
 • Elektritarbimine: Keskmiselt 0,73 kWh/ööpäevas


Teemaga seotud tooted