Biolan Suvilakomposter
Biolan Suvilakomposter
Biolan Suvilakomposter
 • Käimla- ja köögijäätmete kompostimiseks suvel
 • Soojusisolatsiooniga korpus, isolatsioonita kaas
 • Tõhus õhuvahetus
 • Tihe konstruktsioon takistab kahjurite sissepääsu
 • Lihtne ja puhas tühjendamine alumise luugi kaudu
 • Materjal polüeteenplast

Suvilakomposter sobib käimla- ja köögijäätmete kompostimiseks suvel. Tihe konstruktsioon takistab
kahjurite sissepääsu, tõhus õhuvahetus kiirendab kompostimist ning kompostimassi saab lihtsalt eemaldada alumise luugi kaudu. Kanister ja voolik hõlbustavad käimlajäätmete toitainerikka vedeliku kogumist, et see ei sattu keskkonda.

Kompostimine on ökotegu

Kompostimine on looduslik viis lagunev orgaaniline aine tagasi looduslikku ringlusse suunata. Orgaaniliste ehk bioloogiliste jäätmete kompostimise protsessi käigus eralduvad peamiselt süsinikdioksiid, soojus ja veeaur. Kompostimisprotsessi lõpptulemusena tekib toitainerikas kompostmuld, mille toitained soodustavad mikroorganismide elutegevust mullas ning kompost parandab mulla omadusi ja on toitainete allikas taimedele.

Kompostimise käigus lagundavad mikroorganismid orgaanilist ainet ja tarbivad seejuures hapniku, vett ja toitaineid. Kvaliteetne kompost valmib kompostris, mis on varustatud õhu juurdevoolu reguleerimise klapiga.

Kompostimine on parim lahendus, kuidas säästa raha. Umbes kolmandik olmejäätmetest on bioloogilised jäätmed. Kui bioloogilised jäätmed kompostitakse, väheneb segajäätmete hulk ja nii säästate jäätmeveole kuluvat raha.

Kasutamine ja hooldus

Suvilakompostri õige kasutus võimaldab massil tõhusalt komposteeruda. Kompostimine käivitub, kui kompostris on piisavalt jäätmeid, ehk siis, kui see on poolenisti täis. Kompostimise käivitumine tähendab kompostris sisalduva massi temperatuuri tõusmist kõrgemale, kui välisõhu temperatuur. Kui jäätmeid lisatakse korrapäraselt, tõstab ja säilitab kompostri temperatuuri selles arenevate mikroorganismide elutegevus.

Imbvedeliku võib alguses tekkida rohkem, kuid see väheneb vastavalt sellele, kuidas kompostimass soojeneb ja aurustumine tugevneb.

Mida võib panna Suvilakompostrisse

Suvilakomposter on mõeldud komposteeruvatele käimla- ja köögijäätmetele. Köögijäätmed tõhustavad käimlajäätmete komposteerumist, sest nad tasakaalustavad ja mitmekesistavad komposti toitainesisaldust. Liha- ja kalajäätmed peab hoolikalt sidusainega katma, sest need võivad kärbseid ligi meelitada.

Komposter on mõeldud biolagunevatele jäätmetele. Ärge lisage kompostrisse mitte midagi niisugust, mis häirib kompostimise kulgu või ei komposteeru, näiteks:

 • sidemeid
 • plasti, kummi, klaasi, nahka
 • kemikaale, mädanikutõrje- ja desinfitseerimisaineid, värvaineid, lahusteid, bensiini, pesuvahendeid, pesuvett
 • lupja
 • tuhka, suitsukonisid, tuletikke
 • tolmuimejakotte
 • värvilisi reklaamlehti
 • korraga suuri paberikoguseid

Käte puhastamiseks või intiimhügieeniks ette nähtud niiskeid rätikuid võib kompostida.

Sidusaine kasutamine

Sobiva sidusaine kasutamine on käimla toimivuse seisukohast esmatähtis. Katke käimla- ja köögijäätmed alati Biolani Komposti- ja kuivkäimlaturbaga. Üldiselt on sobiv kogus umbes 1/3–1/2 jäätmete kogusest. Märjad jäätmed katke rohke sidusaine kogusega.

Täitmine
Käimlajäätmed
 • Enne käimlajäätmete lisamist lisage vedeliku sidumiseks kompostrisse piisav kogus Biolani Komposti- ja kuivkäimlaturvast. Lõpetuseks katke korraliku kuivkäimaturba kihiga.
 • Biolan Iceleti ja muude külmutavate käimlate biolagunevaid kotte tühjendades tuleb kompostrisse enne lisada korralik vedelikku imav sidusainekiht, mille peale tühjendatakse koti sisu. Kott ei tule sisu küljest täielikult lahti, kuid selle võib jätta „sabaks“. Lõpetuseks katke kuivkäimaturba kihiga.
Biojäätmed
 • Tühjendage biojäätmete nõu kompostrisse. Mida väiksemate tükkidena jäätmed on, seda kiiremini nad lagunevad.
 • Katke jäätmed alati Biolani Komposti- ja kuivkäimlaturbaga, sobiv kogus on umbes 1/3–1/2 jäätmete kogusest. Märjad jäätmed katke rohke sidusaine kogusega.
 • Ka biojäätmete nõu põhjale võib panna sidusainet või ajalehe tüki, siis püsib nõu puhtam.
 • Jätkake täitmist vastavalt sellele, kuidas jäätmeid koguneb. Püüdke viia jäätmeid kompostrisse mitu korda nädalas, sest mikroorganismid vajavad elutegevuse säilitamiseks korrapäraselt värskeid jäätmeid.
 • Kobestage kõige värskemat jäätmekihti Kompostikobestiga umbes 20–30 cm sügavuselt. Igal täitmiskorral ei ole vaja kobestada. Mida rohkem sidusainet kasutatakse, seda vähem on massi vaja kobestada.
Tühjendamine

Kompostri osaline tühjendamine tõstab tänu hapniku lisandumisele sageli massi temperatuuri, mis omakorda tõhustab kompostimist.

 • Tühjendage Suvilakomposter alles siis, kui see on peaaegu täis. Eemaldage ainult kattekompostiks küpsenud kompost ja jätke veel toored jäätmed mahutisse.
 • Ärge eemaldage korraga rohkem kui poole kogu sisust, et kõdunemine jätkuks võimalikult tõhusalt. Kui kasutate kompostrit ka talvel, tuleks see sügisel tühjendada, et talve jooksul kogunev mass sinna ära mahuks.
 • Avage tühjendusluuk ja eemaldage mass altpoolt labidaga. Viimistlege Tühjendusvahendi abil.
 • Puhastage ka vedeliku ärajuhtimisava katteplaat  ja imbvedelikurenn ning kontrollige, et imbvedeliku toru ei oleks ummistunud.
 • Kui tühjendatud mass on väga niiske, lisage paar labidatäit sidusainet kompostri põhjale.
 • Puhastage tühjendusluugi ja tühjendusava servad. Sulgege tühjendusluuk.
 • Suruge mass ülaltpoolt Kompostikobesti või labida abil alla. Seda on kõige lihtsam alustada nurkadest. Olge ettevaatlik, et mitte lõhkuda kompostri keskel asuvat õhutuskanalit
 • Tühjendage imbvedeliku kanistrit vastavalt vajadusele, eriti enne talve, et see ei külmuks katki.
Puhastamine
 • Kompostrit ei ole vaja pesta. Komposti lagundavad mitmesugused hallitusseened, kiirikbakterid ja mikroorganismid, kes pesemisel hävivad.
 • Puhastage vastavalt vajadusele õhuklapid, imbvedelikutoru, vedeliku ärajuhtimisava katteplaat  ja selle all olev imbvedelikurenn.

Kompostimist käsitlevad load ja nõuded võivad igas riigis, samuti igas kohalikus omavalitsuses erinevad olla. Küsige kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistilt, millised on teil kehtivad kohalikud nõuded.

Enne kasutuselevõtmist

Asukoha valikul tuleb jälgida, et komposter oleks mugavalt ligipääsetav jäätmete täitmiseks. Paigutage komposter hea kandevõimega aluspinnasele, kohta, kuhu ei kogune seisvat vett. Kompostris on imbvedeliku ava, mille kaudu võimalik üleliigne vedelik saab kompostrist välja voolata. Kui kompostisegu on väga märg, siis võib imbvedelikku valguda ka tühjendusluugi alt ning ventilatsiooniklapist.

Vedeliku ärajuhtimisava katteplaat

Biolani Suvilakompostri põhjas on eemaldatav vedeliku ärajuhtimisava katteplaat, asetage see kompostri põhjas olevasse süvendisse ehk imbvedeliku renni. Vedeliku ärajuhtimisava katteplaadi ülesandeks on eraldada kompostimassist võimalik liigne vedelik. Vajaduse korral on katteplaati võimalik ära võtta ja puhastada.

Õhutuskanal

Kontrollige, et Suvilakompostri sees olev õhutuskanal oleks pärast transporti õigel kohal. Õhutuskanal peab toetuma mahuti siseseinas oleva astme peale nii, et tühjendusluugi kohal asuv õhu sisselaskeklapp juhiks õhu takistusteta õhutuskanalisse. Õhu sisselaskeklapp ei ole reguleeritav.

Tänu õhutuskanalile toimib komposter tõhusalt. Kanali kaudu pääseb kompostimiseks vajalik õhk kompostimassi keskele – kihti, kus seda kõige enam vaja on. Ühtlasi takistab õhutuskanal kompostimassi tihenemist põhjas ja hoiab massi tühjendamise ajal üleval. Õhutuskanal on nähtav vaid alguses, pärast jääb see peaaegu alati massi sisse peitu.

Imbvedeliku ärajuhtimine

Ühendage seadmega kaasas olev imbvedeliku voolik tühjendusluugist vasakul pool olevasse vedeliku äravooluavasse. Pöörake tähelepanu sellele, et voolik pikeneb, kui seda otstest tõmmata. Juhtige voolik kanistrisse. Süvistage kanister maasse või paigutage muul viisil nii, et imbvedelik valguks isevoolu teel kanistrisse. Vajaduse korral sobivad vedelikuvooliku jätkamiseks kanalisatsioonitorud ja liitmikuosad (läbimõõt 32 mm).

Kasutage alati torude üksteise külge kinnitamiseks tihendusrõngaga muhviosa. Soovi korral võib kanistri jaoks teha niiskuskindla vineeriga soojustatud süvendi ja katta selle kaanega. Kanistri võib asetada ka külili.

Sidusaine lisamine

Puistake Suvilakompostri põhjale 5 cm paksune kiht, umbes 20 liitrit, Biolani Komposti- ja käimlaturvast. Alustage kompostri kasutamist punkti 2 kohaselt. Kasutage alguses soovitatust rohkem sidusainet.

TEHNILISED ANDMED:

 • Laius: 66 cm
 • Kõrgus: 101 cm
 • Sügavus: 63 cm
 • Kaal: 22 kg
 • Materjal: : polüeteenplast
 • Kanister: 10 l
 • Voolik: 1000 mm


Teemaga seotud tooted