Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200
Biolan Populett 200

Erinevateks vajadusteks!

 • Maht 200 liitrit
 • Sobib ka intensiivseks kasutamiseks
 • Vajaduse korral eraldab vedeliku massist
 • Tõhus loomulik ventilatsioon
 • Potil soojustatud, hingedega käimlaiste Pehvakka
 • Hõlpsasti puhastatavad pinnad
 • Populett 200 asenduspaak on saadaval lisavarustusena

 

Tootenumber: 70578600

Populett ja Nuuksio rahvuspark

Metsamajandusameti objektidel järgitakse säästva loodusturism põhimõtteid. Metsamajandusameti halduses olevat Nuuksio rahvusparki külastab igal aastal umbes 180 000 matkajat. Pargialal pakutakse mitmekülgseid teenuseid. Käimlaid on rahvuspargis kokku umbes 30. Iga telkimisplatsi, lõkkekoha, varikatusega söögivalmistuskoha ja varjualuse juures on ka kuivkäimla. Lisaks on kuivkäimlad Haukkalampi loodusmaja kõrval ning Kattilas.

Piirkonna kuivkäimlatest on kaks 300-liitrised Biolan Populetid ja üks 200-liitrine Biolan Populett. Tollal tootearendusfaasis olnud suured Populetti kuivkäimlad võeti Nuuksios proovikasutusse 2008. aastal. Alles pärast seda läksid need tarbijamüüki.

 

Nuuksio rahvuspargi juhataja Antti Raita ütleb, et Populetti vastu tunnevad üha suuremat huvi ka teised rahvuspargid

 

Nuuksio rahvuspargi käimlatel on kasutajaid küllaga
 

"Populetti käimlad toimivad suurepäraselt"

Nuuksio rahvuspargi juhataja Antti Raita ütleb, et Populetti kuivkäimlad vastavad kõikidele neile seatud ootustele.
”Need toimivad äärmiselt hästi, on töökindlad ja neid on lihtne hooldada. Peale kõige on nende kasutamine meeldiv kogemus,” loetleb Raita toote plusse.
”Ja polegi vaja muud kui pisut kuivatusainet lisada,” teab Antti Raita.

 

"Kõik on nii lihtne ja puhas"

Nuuksio rahvuspargi kaks 300-liitrist Populetti käimlat on paigaldatud kõrvuti laugel nõlval paiknevasse käimlahoonesse.
”Käimlad ja käimlahoone on tulijate poole justnagu seljaga. Pisuke kõrgustevahe tuleb kasuks, sest tänu sellele voolab vedelik kiiremini kompostimassist mööda, ehitise kõrval olevasse septikusse,” selgitab Raita.
Puidust käimlahoone seinas oleva tagaluugi kaudu on mahutit hõlbus tühjendada. Mahuti sisu veetakse järelkompostimiseks piirkonda ehitatud suurde kolme sektsiooniga kompostilattu.
Kahe aasta jooksul on Populetti käimlat tühjendatud viis korda ja septikut vaid ühel korral, kuna suurem osa vedelikust aurustub kompostimise käigus.

Tagaluugi kaudu on Populetti käimla hooldamine lihtne.

Tänu tõhusale ventilatsioonile pole ebameeldivaid lõhnu.
 

Populett on matkajate lemmik

Kuivkäimla Populett saab nii Nuuksio rahvuspargi giidilt kui ka matkagrupilt äärmiselt kiitva hinnangu.
”Kasutan ise eelkõige just neid käimlaid ja olen märganud, et neid eelistavad ka matkajad. Need on alati puhtad, ja seda igal aastaajal,” kiidab Green Window Oy giidina Nuuksios töötav Katja Kotkas.

Aga kuidas on lood lõhnadega?

”Kummaline, aga ma pole sellele isegi mõelnud. See tähendab ju, et Populetti käimlas polegi mingit lõhna!”
Rahvuspargi käimlate lukkudele on paigaldatud loendurid. Need võimaldavad jälgida sealsete käimlate kasutatavust. Loendus on veel pooleli.

 

Loodusretkete giid Katja Kotkas (vasakul) ja matkagrupi naised annavad Populetti käimlatele maksimumpunktid puhtuse ja toimivuse eest.

Loodusretkete giid Katja Kotkas räägib, et juhatab matkajad alati, kui võimalik, just Populetti käimlatesse.

Tagasi loodusesse

Kompostimine suunab kuivkäimlates tekkivates käimlajäätmetes sisalduvad väärtuslikud toitained tagasi looduslikku ringlusse. Uriin ja imbvedelik on ideaalsed lämmastikväetised aias kasutamiseks. Imbvedelikku võib kasutada ka komposti ”äratamiseks”. Filtreerimata vedelikud koormavad pinnast ja võivad võivad kanduda lähedalasuvatesse veekogudesse, põhjavette või kaevudesse. Veekogus põhjustab lämmastik, nagu ka fosfor, eutrofeerumist.

Nuuksio rahvuspargis peetakse oluliseks hoolitsemist looduse puhtuse eest. Seepärast kogutakse ka käimlajäätmed hoolikalt kokku.

Enne kuivkäimla kasutuselevõttu

Biolan Populetti topeltpõhja laotatakse u 5 cm kiht (umbes 20 l) Biolani komposti- ja käimlaturvast, et vedelikueraldi ei ummistuks. Kui kasutatakse uriini eraldavat funktsiooni, seatakse eraldusklapp nii, et see juhib vedeliku eraldustorusse. Kui toodet kasutatakse imbvedelikku eraldavat funktsiooniga, jäetakse klapp eraldustoru otsa.

Käimlaistme õhuventiili reguleerimine

Populetti õhutust reguleeritakse istmekaane kompensatsiooniõhuventiili abil. Suvel hoitakse seda avatuna, et õhutus oleks tõhus ja vedelike aurustumine maksimaalne. Talvel on  ventiil peaaegu suletud, vähendamaks komposteeruva massi soojuskadu. Soojustatud käimlaistme kaant hoitakse kasutuskordade vahepeal suletuna, et ventilatsioon toimiks korralikult .

Mida tohib Populetti visata

Populett on mõeldud komposteeruvate käimlajäätmete kogumiseks. Käimlasse ei tohi visata midagi, takistab kompostimisprotsessi või pole biolagunev, nagu:

 • prügi, hügieenisidemeid
 • kemikaale, lupja
 • pesuvahendeid, pesuvett
 • tuhka, sigaretikonisid

 

Kuivatusaine ja kompostikobesti kasutamine

Pärast igat kasutuskorda lisatakse jäätmete katmiseks umbes 2–5 dl Biolani komposti-ja käimlaturvast. Sobiva kuivatusaine kasutamine on käimla toimivuse seisukohast esmatähtis. Kuivatusainena soovitame kasutada Biolani komposti- ja käimlaturvast. See seob tõhusalt lõhnu ja hoiab käimlakomposti õhulisena. Kompostikobestiga kobestatakse käimlamassi ja tasandatakse ebaühtlaselt kogunevat massi ning pikendatakse nõnda käimla tühjendusintervalli. Kobestiga tehakse massis igas suunas korduvaid edasi-tagasi liigutusi. Kobestit kasutatakse vastavalt vajadusele, ent vähemalt umbes iga 10–15 kasutuskorra järel. Pärast kasutamist pannakse kobesti alaspidi oma kohale ventilatsioonitorus.

Käimla aastaringne kasutamine

Miinustemperatuuril käimlajäätmed jäätuvad, see aga ei kahjusta seadet ega kompostimassi. Kompostimassi lagunemine jätkub ilmade soojenedes. Käimla mahutavust on võimalik suurendada, kui kasutada Populetti uriini eraldavat funktsiooni. Vedelikumahuti tühjendatakse sügisel ja talvel jälgitakse selle täitumist, et mahuti lõhki ei külmuks.

Tühjendamine

Biolan Populett tuleb tühjendada, kui see on täis. Seade tehakse täiesti tühjaks. Tühjendamist võib teha labidaga, keerates käimlakorpuse kummuli, või kummutades seda jäätmeauto kahveltõstuki abil. Populetti käimlal on spetsiaalne serv mis võimaldab tõsta seda jäätmeauto konteineritõstukiga.

Tühjendus:

 1. Eemaldage soojustatud käimlaiste ning vajaduse korral seina ja seadme vahele paigaldatud tihendusliist või kate.
 2. Võtke vedelikuvoolik kanistrist/mahutist välja ja keerake voolikuklambri külge.
 3. Tõmmake kompostikobesti tagumisse asendisse.
 4. Tõstke õhutoru käimlaseadmest välja.
 5. Viige seade hoonest välja. 
 6. Kallutage seadet nii, et rattatelg asetub oma kohale.
 7. Viige seade tühjenduskohta või jätke mass mahutisse komposteeruma ja asetage käimlasse uus mahuti.

 

Suviti kasutatavat käimlat on soovitatav tühjendada kevadel, enne esimest kasutuskorda. Siis on see toiming kõige lihtsam ja meeldivam.

Imbvedelikukanistri tühjendamine

Imbvedeliku kanistrit tühjendatakse vastavalt vajadusele, ent vähemalt kord aastas. Toitainerikast vedelikku saab kasutada komposti rikastamiseks lämmastikuga, mis sobib eriti hästi toitainevaesele ja süsinikku sisaldavale aiakompostile. Imbvedelikku saab kasutada ka ilutaimede väetamiseks õues ja aiamaal. Paras lahjendussuhe on 1:5. Võib kasutada ka lahjendamata vedelikku, kuid  sellisel juhul tuleb ala pärast väetamist hoolikalt kasta, vältimaks põletusi lehtedel. Sügisel väetada ei soovitata, kuna see võib häirida mitmeaastaste taimede valmistumis talveks. Soovitatav on vedelikku enne selle väetisena kasutamist umbes aasta aega seista lasta.

Puhastamine

Populeti soojustatud käimlaistet võib pesta kõikide tavaliste olmepuhastusvahenditega. Vedelikutoru ja topeltpõhja all asuvat vedelikurenni kontrollitakse kord aastas ja vajaduse korral puhastatakse. Käimlamahutit ei ole vaja pärast tühjendamist pesta.

Biolan Populet paigutuskoha valikul tuleb arvestada mh sellega, et käimlaruumi mõõtmed oleksid kasutamise ja hoolduse seisukohast piisavad, et käimlaseade paigaldatakse läbi ehitise seina, ventilatsioonitoru suunaga ning imbvedeliku või nii imbvedeliku kui uriini juhtimisega mahutisse või nõuetekohaselt käideldavaks. Seadme võib paigaldada otse kandvale pinnasele. Käimla taga vajalikud hooldusteed, samuti järelkompostimine tuleks kavandada enne käimla ehitamist.

Populetti võib paigaldada olemasolevasse käimlahoonesse, arvestades sellega, et  seejuures tuleb ehitise konstruktsiooni käimlaseadme õigeks paigaldamiseks võib-olla muuta. Uue käimlaehitist projekteerimisel tasub põhjalikult tutvuda seadme paigaldamiseks vajalike mõõtmetega.

Paigaldamine käimlaruumi

Biolan Populett paigaldatakse läbi seina ja põranda nii, et mahuti kaas on istmekaaneks. Korpuseosa on käimlajäätmete mahuti, see toetub vastu maad ja toestab ühtlasi istmeosa. Käimla põranda ja maapinna vaheline kõrgus peab olema 37 cm. Siis toetub käimlaseade nii maapinnale kui ka käimlaehitise põranda servale.

Käimlale tuleks teha sile ja vastupidav aluspõhi, näiteks kruusakiht, mille peale asetatakse niiskuskindel vineer või valatakse betoonikiht. Ehitise avausi ja aluspõhja tehes tasub aeg-ajalt käimlat oma kohale sobitada – nii on kõige paremini näha, kustkohast avausi veel ümber teha tuleks. Põrandasse ja seina saetakse šablooni kasutades mõõtude järgi käimla jaoks sobivad avaused. Olenevalt tootest võivad mahuti suurus ja kuju mingil määral varieeruda . Seetõttu võib osutuda vajalikuks avaust veidi suurendada, muidu jääb põranda ja mahuti vahele väike pragu. Avaust ei tohi teha aga liiga suureks, kuna käimlaehitise ja käimlaseadme vahele ei tohiks jääda liiga suurt vahet.

Käimlahoone tagaseina ja käimlaseadme vahele jääva prao varjamiseks võib kasutada puidust peiteliistu, mida on vajaduse korral lihtne eemaldada, või kummist vuugikatet, mis paindub, kui käimla ehitisest eemaldatakse.

Ventilatsioonitoru paigaldamine

Istmekaanes on ventilatsioonitoru jaoks Ø 110 mm auk. Ventilatsioonitoru ja käimla vahele asetatakse kompostikobesti. Ventilatsioonitoru juhitakse käimlaseadmest sirgelt piki seinaveert katuseharjast kõrgemale, kas räästast mööda või läbi katuse. Katuseläbiviik tihendatakse katusematerjaliga sobiva tihendusmaterjaliga. Kui käänakuid ei ole võimalik vältida, ei tohi need olla suuremad kui 33 kraadi. Ventilatsioonitoru käänakud takistavad loomulikku ventilatsiooni ning tekitavad seetõttu lõhna- ja niiskusprobleeme.

Toru otsa surutakse õhutoru müts, mis tagab, et käimlasse ei pääse vihmavett ega kärbseid. Ventilatsiooni ja niiskuse aurustumist on võimalik tõhustada  lisavarustusena müüdava Biolani tuuleventilaatoriga.

Vedelike juhtimine

Uriini eraldamine

Biolan Populetti esiosa konstruktsioon võimaldab uriini osalist eraldamist. Selleks paigutatakse esiosas paiknev läbipaistev eraldusklapp  eraldustorusse filtriks. Kui käimlat kasutatakse talvel, vähendab eraldamine jäätuva massi teket. Kui uriin juhitakse otse välja, ei imendu see kuivatusainesse ja jäätub mahutis. Ehkki Populett on seadistatud uriini eraldama, väljub sellest ka imbvedelikku, mis juhitakse koos uriiniga seadmest välja. Uriini eraldavast Populetist väljub kogumis- või käitlusmahutisse rohkem vedelikke. Mahuti või käitlussüsteemi mõõtmete valikul tuleb sellega arvestada. Uriini eraldavas käimlas püsib mass kuivem ja tühjendamine on tänu sellele kergem.

Imbvedeliku eraldamine

Populetti on võimalik kasutada ka ainult  imbvedelikku eraldava funktsiooniga. Esiseina eraldusklapp jäetakse eraldustoru ette nii, et see juhib uriini käimlajäätmete hulka. Liigne vedelik, mis ei imendu kuivatusainesse või käimlamassi, eraldatakse põhja vahekonstruktsiooni abil. Vedelikke väljub käimlast vähem, ent massi tekib kiiremini kui uriini eraldamisel, eriti talvel.

Vedelikutoru ühendatakse käimla tagaseinas oleva vedelikueemaldusavaga. Toru juhitakse kogumismahutisse või käideldakse vedelikku nõuetekohaselt muul viisil. Kogumismahuti süvistatakse pinnasesse või paigutatakse muul moel nii, et vedelik sellesse valguks. Kui Populetti kasutatakse uriini eraldava funktsiooniga, juhitakse vedelikutoru kanistri põhja, nii et vedeliku pind moodustab haisuluku. Vedelikutoru paigaldamise ning mahuti paigutamise ja isolatsiooni juures tuleb arvestada käimla võimaliku kasutamisega talvel.

Juhul kui kogumismahutit on raske pinnasesse kaevata, võib selle asemel kasutada aurustusbasseini. Vedelikuhulga vähendamiseks seadistatakse Populett eraldama imbvedeliku. Aurustusbasseini kohal peab olema vihmakaitse ja basseinis on soovitatav kasutada lõhnade neutraliseerimiseks väetamata Biolani alusturvast.

Mõõtandmed joonisena

 • Mahutavus: u 200 liitrit
 • Istmeosa kõrgus: 48 cm
 • Kõrgus: 93,5 cm
 • Kaal: u 50 kg
 • Väljapuhketoru läbimõõt: 110 mm
 • Vedelikueemaldustoru läbimõõt: 32 mm
 • Värvus: Pruun


Teemaga seotud tooted