Kompostimise õiguslik regulatsioon

Kompostimise õiguslik regulatsioon

Kompostimise õiguslik regulatsioon

 

Eestis on kompostimine praegu reguleeritud linnade ja valdade jäätmekäitlus- ja jäätmehoolduseeskirjadega. Mingeid keelde kompostimiseks ei ole, kuid loomulikult tuleb kompost paigutada selliselt, et see ei ohustaks keskkonda, inimeste tervist ega naabrite heaolu. Seetõttu ei tohi kompost paikneda vahetult kaevu või veekogu kõrval ning arvestama peab kõigi veekaitsenõuetega. Komposti naaberkinnistu piirile paigutamiseks peab olema selle omaniku luba. Komposti kallale ei tohi pääseda närilised ega linnud. Täpsemat infot saab omavalitsuse või maakonna keskkonnaametnikelt.