Biolan Kuivkäimla Simplett
Biolan Kuivkäimla Simplett
Biolan Kuivkäimla Simplett Biolan Kuivkäimla Simplett
Biolan Kuivkäimla Simplett

Simplett on põrandale asetatav kuivkäimla, samuti sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Simplett toimimine põhineb tahkete jäätmete ja vedeliku eraldamisel istmeosas. Käimla ei vaja toimimiseks ei vett ega või elektriühendust.

Lihtne ja puhas

 • Eraldab vedelate ja tahkete jäätmed istme osas
 • Lihtne kasutada ja puhastada
 • Ei ole vaja vett ega elektrit
 • Lihtne paigaldada
 • Mugav tühjendada
 • Paketti kuulub kuivkäimla. Kanistri- ja ventilatsioonitoru komplektid saadaval lisavarustusena

Kuivkäimla Simplett töö põhineb tahkete väljaheidete ja vedeliku eraldamisel istmeosas. Käimla ei vaja ühendamist vee- ega elektrivõrku.

Simplett kuivkäimlat kasutatakse alati istudes, et vedelik ja tahked väljaheited eralduksid. Käimlat esimest korda kasutades tuleb erilist tähelepanu pöörata istumisasendile, et uriin satuks õigesse kohta. Juhendage käimla kasutamises ka oma külalisi. Simplett kuivkäimlasse võite peale käimlajäätmete visata ka WC-paberit ning kompostitavaid niiskeid salvrätte.

Käimlasse ei tohi visata:
 • hügieenisidemeid, prügi
 • kemikaale, lupja
 • pesuvahendeid, pesuvett
 • tuhka, sigaretikonisid, tuletikke

 

Kuivatusaine kasutamine

Sobiva kuivatusaine kasutamine on käimla funktsioneerimise seisukohast esmatähtis. Kuivatusainena soovitame kasutada Biolani Komposti- ja Käimlaturvast või Biolani Naturaalset Turvast. Enne kasutuselevõttu puistake sisemise anuma põhja paarisentimeetrine kiht kuivatusainet. Kuivatusainet lisage vaid pärast ”suuremate hädade” tegemist.

Siseanuma tühjendamine

Kui käimla siseanum täis saab, tühjendatakse see kompostrisse. Kui kasutate anumas biolagunevat kotti, torgake kompostris sellesse nt hargi või Biolani Kompostikobestiga augud. Lõpuks laotage peale korralik kiht Biolani Komposti- ja Käimlaturvast.

Vedelikumahuti tühjendamine

Vedelikumahutit tühjendage vastavalt vajadusele, kuid enne talve alati, et see külmudes ei puruneks. Uriin sisaldab rohkesti toitaineid, eriti lämmastikku. Seda võib kohe kasutada aias väetisena, lahjendatuna veega vahekorras 1:5 või pärast kolme kuud seista laskmist ka lahjendamata kujul.

Tahkete jäätmete kompostimine

Simplett kuivkäimlast eemaldatavad tahked käimlajäätmed tuleb hügieenilistel põhjustel enne nende aias taaskasutamist kompostida – vähemalt aasta enne kasutamist söödavate taimede väetamiseks, umbes pool aastat enne kasutamist ilutaimede väetamiseks. Käimlajäätmed võite kompostida eraldi, või ka koos aia- ja olmejäätmetega. Kompostimisel arvestage kohalikke jäätmekäitluseeskirju ning piisavaid ohutuskaugusi naabrite, kaevude ja veekogude suhtes. Jäätmete mahamatmine on keelatud. Käimlajäätmete kompostimiseks on alati vajalik suletud, kaanega varustatud komposter, milleks sobib nt Biolani Kiirkomposter 220eco, Biolani Kiirkomposter 550 või Biolani Maastikukomposter Kivi.

Puhastamine

Simplett kuivkäimla kõiki osi võib puhastada tavaliste olmepuhastusvahenditega. Käimla saab osadeks lahti võtta ja kui ühendate seadme vedelikueemaldus- ja tuulutustorude küljest lahti, võite selle ka õue viia. Uriinisette eemaldamiseks peske istmekaane vedelikukauss ja vedelikufilter üle ning loputage vedelikutoru sooja vee ja lahja puhastusvahendiga või pesusoodaga läbi vähemalt kord aastas.

Paigaldage Biolan Kuivkäimla Simplett horisontaalselt põranda tasandile

Seadme paigalduskoha valikul pöörake tähelepanu õhutuse ja vedelikueemalduse võimaldamisele, samuti kasutamiseks ning hoolduseks vajaminevale ruumile. Seade tuleb paigutada nii, et anuma kaanel oleks ruumi avanemiseks ja seda oleks lihtne tühjendada.

Käimla aastaringne kasutamine

Sooja ruumi paigaldatud Simpletti saate kasutada aastaringselt. Sel juhul tuleb õhutus- ja vedelikueemaldustoru külmade puhuks soojustada ja vedelikueemaldustoru peab olema piisavalt kaldu, et vedelik selles ei külmuks. Kui vedelik kogutakse kanistrisse, tuleb kanister sügisel tühjendada, et see vedeliku jäätudes ei puruneks. Ka külmas ruumis paiknevat käimlat võib talvel kasutada. Simplett on valmistatud külmumiskindlatest materjalidest, seega jäätumine seda ei kahjusta.

Õhutus

Horisontaalse õhutustoru paigaldamine 

Paigaldage horisontaalne õhutustoru seadme külge. Arvestage sellega, et toru ots peab ulatuma siseanuma kohale nii, et kui tekib kondensvett, valgub see sisemisse anumasse. Õhutustoru paigaldatakse läbi tagaseina. Tehke tagaseina horisontaalse õhutustoru jaoks vastavalt mõõtjoonisele vähemalt Ø 75 mm läbiviik. Seina tehtav avaus peab olema seadmes olevast avausest pisut kõrgemal, et kondensvesi ei jääks torusse seisma. Lõigake horisontaalne õhutustoru sobivasse pikkusesse nii, et kasutatava nurgaliitmiku saab õhutustoruga ühendada vertikaalselt võimalikult lauge nurga all. Veenduge, et toru on käimlas kindlalt paigas.

Horisontaalset õhutustoru pikendatakse Ø 75 mm kanalisatsioonitoruga nii, et  see ulatub katuseharja kohale. Selleks mõeldud spetsiaalne torukomplekt (Ventilatsioonitorude komplekt) on lisavarustusena saadaval Biolani e-poes. Sobivat toru saab osta ka torutehnika kauplustest ja hästi varustatud ehituspoodidest. Soovitame kasutada kumerat nurgaliitmikku. Õhutustoru rohked käänud nõrgestavad loomulikku ventilatsiooni ja võivad põhjustada lõhnaprobleeme. Ventilatsiooni saab soovi korral tõhustada Biolani Tuuleventilaatoriga.

Käimlaruumi õhutustoru

Õhutustoru võib käimlaruumist juhtida üles ka läbi katuse, järgides eelpool mainitud juhiseid. Katuseläbiviigu võite tihendada näiteks katuse läbiviigukomplektiga. Läbiviigud on lisavarustusena saadaval Biolani e-poes ning ehituspoodides.

Vedelikueemaldus

Vedelikufiltri ja vedelikutoru paigaldamine

Ühendage vedelikulehter vedelikutoruga  ja paigaldage lehter seadme sees paiknevasse hoidikusse. Juhtige vedelikutoru seadme tagaosas oleva avause kaudu siseanuma kõrvalt mööda. Toru on elastne ja selle pikkust saab otstest tõmmates reguleerida. Kui objektil pole kanalisatsiooni, tehke vedelikueemaldustoru jaoks tagaseina või põrandasse vähemalt Ø 43 mm auk.

Vedeliku juhtimine

Vedelikutoru peab suubuma suletud kanistrisse, mahutisse või reoveesüsteemi. Vedelikumahuti dimensioneerimisel ja asukoha valikul arvestage sellega, et uriini tekib ööpäevas umbes 1–1,5 l inimese kohta. Vedelikutoru paigaldamisel tagage selle piisav kalle, et vedelik voolaks raskusjõu mõjul allapoole, see tähendab et seina tehtav avaus peab olema madalamal kui seadmes olev avaus (2–3 cm/m). Kanistri võib asetada nt küljele või süvistada pinnasesse. Kanistripaketti ja vedelikutoru pikendustarvikuid saab tellida Biolani e-poest või küsige neid edasimüüjalt. Vedelikutoru pikendamiseks sobivad ka Ø 32 mm kanalisatsioonitoru osad.

 

 • Sügavus: 560 mm
 • Laius: 525 mm
 • Prill-laua kõrgus: 480 mm
 • Kõrgus: 515 mm
 • Kaal: 8 kg
 • Sisemise anuma maht: 28 l
 • Vedelikueemaldustoru välisläbimõõt: 32 mm
 • Vedelikueemaldustoru pikkus: 335–935 mm


Teemaga seotud tooted