Biolan Pumbakaev
Biolan Pumbakaev
Biolan Pumbakaev

Biolan Pumbakaev kuulub Biolani Pumbakomplekti.

Biolan Pumbakaev on mõeldud pesuvee pumpamiseks Biolan Pesuvee puhastusfiltritesse. Pumbakaevu saab kasutada ka settekaevuna või avadega imendumiskaevuna väiksema halli reoveekoguse puhul.

Paigaldamine 

Pumbakaevu paigaldamisel tuleb järgida paigaldusjuhendit ja objekti kohta koostatud reoveesüsteemi projekti. Projektis on ära toodud muu hulgas süsteemi paiknemine krundil ja kõrgused merepinnast. Parima lõpptulemuse saavutamiseks tasub töö tellida sanitaarsüsteemide või maaehituse spetsialistilt, kel on asjakohane kogemus ja väljaõpe.

Paigalduskoht ja -sügavus

Pumbakaev paigaldatakse vertikaalselt tasase ja tihendatud kruusa-, killustiku- või liivakihi (min 150 mm) peale. Paigaldussügavus sõltub kinnistust tuleva kanalisatsioonitorustiku kõrgusest merepinnast. Kaldega kanalisatsioonitoru kalle peab olema piisav (vähemalt 1–1,5%), et hall reovesi voolaks takistamatult maja reovee väljavoolust pumbakaevuni. 

Pumbakaevu suurim kõrgus sisendühendusest maapinnani on umbes 750 mm. Vajaduse korral võib kaevutoru lühendada maksimaalselt 700 mm võrra. Kaevandi täitepinnas peab olema külmumiskindel, näiteks liiv. Täitepinnas ei tohi sisaldada teravaid kive. Täitepinnast tihendatakse umbes 300 mm kihtide kaupa.

Ankurdamine

Pumbakaev tuleb ankurdada, kui võib eeldada põhjavee või pinnavee taseme tõusu. Pumbakaevu põhjas on ankurdamise jaoks kinnitused. Kaev võidakse ankurdada näiteks 1 meetri pikkuste perioodprofiiliga terasplaatidega (jämedus 15 mm). 

Kohtades, kus põhjavesi võib märgatavalt tõusta, kasutatakse ankurdamiseks näiteks betoonplaate või valmis ankurdusplaate.

Sissetuleva kanalisatsioonitoru ühendamine

Sisendühendus on olemas 75 mm läbimõõduga torule, aga sellega on võimalik ühendada ka 110 mm läbimõõduga toru. Ühenduses kasutatakse tihendatud ühendusmuhvi.

Väljuva rõhutoru juhtimine

Rõhutoru juhitakse läbi pumbakaevu kaane Biolan Pesuveefiltrisse või Biolan Saunafiltrisse. Kaevu kaanele on märgitud läbiviigukoht toru ja elektrijuhtme jaoks, mis avatakse saagides. Rõhutoruks sobib 32 mm välisdiameetriga siledapinnaline armatuurkoega voolik.

Soojustus

Talveperioodil kasutatav pumbakaev tuleb soojustada näiteks stüroksplaatidega, kui pumbakaevu peitesügavus on alla 75 cm. Ka kaane alla soovitatakse talvise kasutamise puhuks paigaldada soojustusplaat.

Pumba paigaldamine kaevu (Biolan Pumbakaev)

  • Kogukõrgus: 1450 mm
  • Mahuti kõrgus: 500 mm
  • Mahuti diameeter: 650 mm
  • Tõusutoru diameeter: 250 mm
  • Veemaht: 150 l
  • Sisendühendus: 75 mm, 110 mm
  • Väljundühendus, settekaev: 75 mm, 110 mm
  • Väljundühendus, rõhutoru: 32 mm
  • Kaal: u 15 kg
  • Max uputussügavus: u 1400 mm


Teemaga seotud tooted