Biolan Relee
Biolan Relee
Biolan Relee

Biolani Taimeri paigaldamine ja kasutamine

Taimeri reguleerimisjuhised

Biolani Taimeri abil pumbatakse halli reovett sobivate dooside kaupa Biolani Pesuveefiltrisse. Biolani Taimer ühendatakse sukelpumba ja vooluallika vahele. Biolani Taimeri ümbris vastab IP54 kaitseklassi nõuetele — see on pritsmekindel.

Pumpamisaja reguleerimine

Pumpamisaeg seadistatakse sõltuvalt kasutatavast pumbast, vahemaadest ja tagasilöögiventiili kasutamisest 10–30 sekundile (vt Biolani Sukelpumba paigaldamine), sest korraga tuleb filtrisse umbes 20 liitrit vett ning filterkarbid ei tohi üle ajada. Paigaldatud pumba tootlust tuleb mõõta enne tööaja seadistamist.

Pauside reguleerimine

Paus ajastatakse nii, et kõige ülemised filterkarbid jõuaksid imada eelmise käitusperioodi ajal toodud vee enne järgmise pumpamise algamist. Soovitatav paus on 10–20 minutit.

Hooldusabinõud

Kontrolli Biolani Taimeri töökorras olekut. Vajaduse korral reguleeri pumpamisaega, kuid arvesta seejuures, et pump annab filtrile maksimaalselt 20 liitrit reovett, kui pausid on vähemalt 5 minutit.


Teemaga seotud tooted