Biolan Kompostkäimla eco
Biolan Kompostkäimla eco
Biolan Kompostkäimla eco
Biolan Kompostkäimla eco
Biolan Kompostkäimla eco Biolan Kompostkäimla eco Biolan Kompostkäimla eco Biolan Kompostkäimla eco
Biolan Kompostkäimla eco

Biolani Kompostkäimlaeco on lõhnatu, puhas ja keskkonnasäästlik käimla. Soojustatud komposter kompostib kiiresti ja võimaldab kompostida ka majapidamisjäätmeid. Käimla tööpõhimõte on looduslik, see ei vaja toimimiseks vett ega elektrit. Biolani Kompostkäimlaeco on toodetud Soomes tuuleenergial töötavas tehases.

 

Ökoloogilisem elu!

 • Toodetud Soomes 
 • Kompostib efektiivselt tahket väljaheidet
 • Kompostib ka majapidamise biojäätmeid
 • Kogub filtreeritud vedelikku
 • Soojusisolatsiooniga konstruktsioon
 • Loomulik ventilatsioon
 • Lõhnavaba ja mugav kasutada
 • Vastupidav soe prill-laud — prill-laud Pehvakka 
 • Hõlpsasti puhastatavad pinnad
 • Meeldiv ja lõhnavaba tühjendamine
 • Pikk tühjendusvahe 
 • Toodetud tuuleenergial töötavas tehases
 • 1-6 inimest 

Kompostkäimlaeco puhastamine

Vajaduse korral võite Kompostkäimlaeco soojustatud istme lahti võtta ja pesta seda ükskõik millise tavalise koduse puhastusvahendiga. Ka seadme välispindu võib pesta koduse puhastusvahendiga. Käimla mahutit ei ole vaja pärast tühjendamist seestpoolt pesta.

Kontrollige imbvedeliku voolikut, vedelikueraldusplaati ja selle all olevat renni kord aastas ja puhastage vajaduse korral.


Biolani Kompostkäimlaeco tühjendamine

Tühjendage Kompostkäimlaeco ainult kattekompostiks küpsenud kompostist ja jätke veel toored jäätmed mahutisse. Korraga ei soovitata käimlast eemaldada rohkem kui pool massist, et kõdunemine jätkuks võimalikult tõhusalt. Käimlajäätmed küpsevad kattekompostiks 5–8 nädalaga, seejärel on käimlat juba võimalik tühjendada. Esimest korda tühjendage käimla alles siis, kui mahuti on täis. Käimlamahutit ei ole vaja pärast tühjendamist seestpoolt pesta.

Käimlajäätmed võivad olla nii paksud, et need ei vaju pärast tühjendamist ise käimlaseadme põhja. Sel juhul suruge massi tugeva kepi või Kompostikobesti abil alla. Seda on kõige lihtsam alustada nurkadest. Olge ettevaatlik, et mitte lõhkuda käimlaseadme keskel asuvat õhutuskanalit.

Tühjendage suvel kasutatav käimla kevadel, enne esimest kasutuskorda. Siis on tühjendamine kõige lihtsam ja meeldivam. Kui kompostimass on tühjendamise ajal veel jääs, valage mõni tund enne tühjendamist mahutisse lahtisulatamiseks ülevalt ämbritäis kuuma vett. 


Imbvedeliku kanistri tühjendamine

Jälgige imbvedeliku kanistri täitumist, eriti kasutamise alguses, kuni tühjendusperiood ühtlustub. Tühjendage imbvedeliku kanistrit vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas. Võite toitaineterikast imbvedelikku kasutada komposti lämmastikuallikana. See tõhustab märgatavalt toitainetevaese ja süsinikku sisaldava aiakomposti kõdunemist. Sel juhul ei ole imbvedelikku tarvis lahjendada. 

Võite imbvedelikku kasutada ka õues ja aias kasvavate ilutaimede väetamiseks. Ohutu lahjendusaste on 1:5. Võib kasutada ka lahjendamata imbvedelikku, kuid siis tuleb pinnas pärast väetamist hoolikalt läbi kasta, et vältida lehtede põletusi. Väetada ei soovitata sügisel, et mitmeaastaste taimede talveks valmistumist mitte häirida. Soovitatav on lasta imbvedelikul enne väetamist umbes aasta seista.


Enne Biolani Kompostkäimlaeco kasutuselevõttu

Kontrolli, et kompostimahuti sees olev ventilatsioonikanal oleks pärast transporti õiges kohas. Kanal peab toetuma mahuti siseseinas olevale astmele nii, et tühjendusluugi kohal olev õhu sisselaskeklapp juhiks õhku takistuseta õhutuskanalisse. Õhu sisselaskeklapp ei ole reguleeritav. 

Puistake Biolani Kompostkäimlaeco põhja umbes 5 cm paksune kiht (u 20 l) Biolani Komposti- ja Käimlaturvast, et vedeliku eraldusplaat ei ummistuks.


Biolani Kompostkäimlaeco kasutamine

Kui kasutate Biolani Kompostkäimlateco õigesti, komposteerub mass tõhusalt, käimlat on mugav kasutada ja tühjendada. Tänu soojustusele komposteeruvad jäätmed kompostkäimlas tõhusalt ja nii suureneb käimla mahutavus, sest jäätmete maht väheneb lagunedes märkimisväärselt.

Kompostimine käivitub, kui käimlas on piisavalt jäätmeid, st tavaliselt siis, kui see on poolenisti täis. Kompostimise käivitumine tähendab käimlas sisalduva massi soojenemist üle välisõhu temperatuuri. Temperatuuri tõstab ja säilitab selles arenevate mikroorganismide elutegevus, kui jäätmeid lisatakse korrapäraselt. Pärast käivitumist küpsevad jäätmed kattekompostiks juba 6–7 nädalaga.
Tekkiva imbvedeliku hulk on alguses kõige suurem, see väheneb vastavalt sellele, kuidas kompostimass soojeneb ja aurustumine tugevneb.


Istmekaane õhutusventiili reguleerimine

Istmekaane ventilatsiooniventiiliga reguleeritakse käimla ventilatsiooni. Hoidke õhutusventiili suvel lahti, et õhutus oleks tõhus ja vedelikud hästi aurustuksid. Hoidke õhutusventiili talvel peaaegu kinni, et komposti soojuskadu oleks väiksem. Hoidke istmekaant kasutuskordade vahel suletuna, et tagada õige ventilatsioon.

 


Käimlamahuti õhutuskanal

Tänu käimlaseadmes paiknevale õhutuskanalile toimib Biolani Kompostkäimlaeco efektiivselt. Kanali kaudu pääseb õhk kompostmassi keskele – kihti, kus seda kõige enam vaja on. Ühtlasi takistab õhutuskanal kompostimassi tihenemist põhjas ja hoiab massi tühjendamise ajal üleval. Õhutuskanal on nähtav vaid alguses, pärast jääb see peaaegu alati massi sisse peitu.


Tühjendusluugi kohal asuva õhu sisselaskeklapi reguleerimine

Tühjendusluugi kohal asuva õhu sisselaskeklapp ei ole reguleeritav. Selle otstarve on juhtida õhku õhutuskanalisse.


Mida võib panna kompostkäimlasse?

Biolani Kompostkäimlaeco on ette nähtud kõdunevate käimlajäätmete ja biolagunevate olmejäätmete jaoks. Köögijäätmed parandavad käimlajäätmete kõdunemist, sest need tasakaalustavad ja mitmekesistavad komposti toitainesisaldust. Teisalt on köögijäätmete kompostimisel teatud riskid. Eeskätt katmata jäänud liha- ja kalajäätmed võivad meelitada kompostimahutisse kärbseid. Puistake hoolikalt peale turvast. 

Ärge visake käimlasse mitte midagi niisugust, mis häirib kompostimise kulgu või ei komposteeru, näiteks:

 • prahti, hügieenisidemeid
 • kemikaale, lupja
 • pesuvahendeid, pesuvett
 • tuhka, konisid, tikke

Käte puhastamiseks või intiimhügieeniks ette nähtud niiskeid rätikuid võib käimlasse visata.

Sidusaine kasutamine

Puistake pärast iga kasutuskorda jäätmetele 2–5 dl Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Pidage meeles, et turvast tuleb puistata ka pärast urineerimist. Sobiva sidusaine kasutamine on käimla toimivuse seisukohast esmatähtis. 

Kompostiärataja kasutamine

Ärge kasutage käimlas kompostiäratajat. See on tarbetu, sest käimlajäätmed sisaldavad niigi piisavalt lämmastikku.


Biolani Kompostkäimlaeco aastaringne kasutamine

Külma ruumi paigutatud käimla mass jahtub, vähese kasutamise ja tugeva pakase korral võib see isegi jäätuda. Jäätumine ei kahjusta käimlat ega komposti, kõdunemisprotsess jätkub ilmade soojenedes.

Imbvedeliku hulga vähendamiseks on soovitatav talvel kasutada kaks korda rohkem Komposti- ja Käimlaturvast.

Tühjendage imbvedeliku kanister sügisel, et see ei külmuks katki. Tühjendage käimlaseade sügisel poolenisti, et talvel kogunev mass sellesse ära mahuks. Kui kasutate käimlat iga päev ka külmal aastaajal, paigutage see sooja ruumi.

Biolani Kompostkäimlaeco paigaldamine

Asetage käimlaseade otse kindlale pinnasele või betoonalusele. Ärge asetage mahutit laudpõrandale, sest alumisest luugist võib välja valguda imbvedelikku.


Talvise kasutamise juhised

Kui kavatsete käimlat talvel pidevalt kasutada, paigaldage see sooja ruumi ning jälgige, et vedeliku eraldusvoolik ja imbvedeliku kanister ei jäätuks. Sooja siseruumi paigaldatud käimla ventilatsioonitoru tuleb soojustada külmade ruumide (nt vahelae) kohalt, et vältida kondensvee tekkimist. Aeg-ajalt (nt nädalalõppudel) võib käimlat talvel kasutada ka külmas ruumis.


Biolani Kompostkäimlaeco paigaldamine käimlaruumi

Paigaldage Biolani Kompostkäimlaeco läbi põranda nii, et kompostimahuti kaas moodustab istmekaane. Käimlaseadme kõrgus on 97 cm ja harilik istumiskõrgus 45–50 cm. Jätke seade poolest saadik hoone põranda alla, et istumiskõrgus oleks mugav. Teise võimalusena võite istme ees kasutada sobivat platvormi. Soovi korral võite istme varjata kestaga. Sel juhul jätke puidust kaande ava ka õhutusventiili jaoks.

Saagige põrandasse šablooni abil käimla jaoks sobiv auk. Kasutage selleks näiteks tikksaagi või augusaagi. Olenevalt tootmisviisist võivad mahuti suurus ja kuju olla veidi erinevad. Seetõttu tuleb avaust mõnikord pisut suurendada. Võib ka juhtuda, et põranda ja mahuti liitekoht ei jää päris tihe. Liitekoha võib tihendada näiteks jämeda kanepiköiega.

Tühjendusluugi suund

Käimlaseadme võib paigaldada nii, et alumise osa tühjendusluuk jääb hoone taga- või külgseina poole. Kui tühjendusluuk jääb külgseina poole, pöörake käimlaseadme istmekaas istumissuunda. Eraldage kaas, seda tugevalt tõmmates. Jätke käimlaehitise alumisse ossa piisava suurusega (vähemalt 80 cm lai ja 35 cm kõrge) hooldusluuk käimlamahuti tühjendamiseks.

Ventilatsioonitoru paigaldamine

Istmekaanes on kaks 75 mm läbimõõduga avaust – üks õhutusventiili ja teine ventilatsioonitoru jaoks. Avad on täpselt ühesugused, seepärast võite vajaduse korral vahetada ventilatsioonitoru ja õhutusventiili asukohad. Juhtige ventilatsioonitoru käimlaseadmest otse üles katuseharjast kõrgemale. Käänakud ventilatsioonitorus takistavad loomulikku õhurõhkude erinevusel põhinevat ventilatsiooni ning põhjustavad seega lõhna- ja niiskusprobleeme. Tihendage läbiviik katusest katusekattematerjaliga sobiva tihendi abil. Tihendeid müüvad rauakauplused.

Sooja siseruumi paigaldatud käimla ventilatsioonitoru tuleb soojustada külmade ruumide (nt vahelae) kohalt, et vältida kondensvee tekkimist.

Kui käänakuid ei ole võimalik vältida, ei tohi need olla järsemad kui 33 kraadi. Niiskuse aurustumist ja ventilatsiooni võite tõhustada lisavarustusena saadaoleva Biolani Tuuleventilaatori abil. Kui paigaldate Kompostkäimlaeco raskesti ligipääsetavasse kohta või eluruumide juurde, on soovitatav paigaldada ventilatsioonitorusse Biolani Ventilaator. Ventilaatori võib vajaduse korral paigaldada ka hiljem. Vajaduse korral sobivad ventilatsioonitoru jätkamiseks hallid kanalisatsioonitorud ja liitmikuosad (läbimõõt 75 mm). Ventilatsioonitoru võite hankida ka varuosana Biolani internetikauplusest või paluge see tellida edasimüüjal.

Imbvedeliku ärajuhtimine

Biolani Kompostkäimlaeco põhjas on vedeliku eraldusplaat, mis eraldab kompostimassist liigse vedeliku – imbvedeliku. Plaat on lahtivõetav, vajaduse korral saate selle ära võtta ja puhastada. Asetage plaat Kompostkäimlaeco põhjas olevasse süvendisse. Ühendage imbvedeliku voolik käimla teisel küljel asuva vedeliku äravooluavaga. Juhtige voolik kanistrisse. Süvistage kanister maasse või paigutage muul viisil nii, et imbvedelik valguks isevoolu teel kanistrisse. Arvestage imbvedeliku voolikut paigaldades, kanistrile asukohta valides ja seda soojustades ka talvise kasutamise võimalust. Vajaduse korral sobivad vedelikuvooliku jätkamiseks kanalisatsioonitorud ja liitmikuosad (läbimõõt 32 mm). Vedelikuvooliku võite hankida ka varuosana Biolani internetikauplusest või paluge see tellida edasimüüjal. Kasutage alati torude üksteise külge kinnitamiseks tihendusrõngaga muhviosa.

Juhtige voolik mahutisse, mis on paigutatud nii, et vedelik voolab allamäge. Soovi korral võite mahuti jaoks teha niiskuskindla vineeriga soojustatud süvendi ja katta selle kaanega. Kui imbvedeliku kanistrit on raske maasse kaevata, võib selle asendada väiksema kanistri või puhastusbasseiniga. Aurustumisanuma kohal peab olema varikatus ja anumas on soovitatav lõhnade neutraliseerimiseks kasutada väetisevaba Biolani Naturaalset Turvast. Kanistri võib asetada ka külili.

Biolani Kompostkäimlaeco eritab vähe imbvedelikku, olenevalt kasutussagedusest 2–5 dl kasutaja kohta ööpäevase kasutamise kestel. Imbvedelik on aga väga toitainerikas ja seda ei tohi töötlemata kujul pinnasesse juhtida.

Toitainerikkaid vedelikke ei tohi juhtida otse pinnasesse, sest need koormavad maa kohati toitainetega üle.

Biolani Kompostkäimlaeco toimimine

Biolani Kompostkäimlaeco patenditud ventilatsioonisüsteem tagab efektiivse kompostimise ja eemaldab käimlaruumist ebameeldiva lõhna. Suurem osa vedelikust aurustub kompostimise käigus. Kompostimahuti põhjas olev vedelikueraldaja kogub tippkoormuse ajal üleliigset vedelikku, mis suunatakse kanistrisse.

Biolani Kompostkäimlaeco kasutuskulud on väiksed, sest kemikaale ega lisaaineid ei ole tarvis. Sidusaineks sobib puukoore baasil valmistatud Biolani Komposti- ja Käimlaturvas.

Konstruktsioonijoonised (CAD-joonised)

Biolani Kompostkäimlaeco plaanijoonised nii DWG kui PDF formaadis. Arvestage sellega, et DWG formaadis joonise avamiseks on vajalik teie arvutisse paigaldatud programm, mis on mõeldud selle failiformaadi avamiseks.

 • Paigaldus verandale (dwg. pdf)
 • Fasaad: 1200 x 1100, tühjendus takant (dwg. pdf)
 • Läbilõige: 1200 x 1100, tühjendus takant (dwg. pdf)
 • Fasaad: 1200 x 1100, tühjendus takant, suletud iste (dwg. pdf)
 • Läbilõige: 1200 x 1100, tühjendus takant, suletud iste (dwg. pdf)
 • Fasaad:  1200 x 1100, tühjendus kõrvalt (dwg. pdf)
 • Läbilõige:  1200 x 1100, tühjendus kõrvalt (dwg. pdf)
 • Fasaad:  1500 x 1300, tühjendus takant (dwg. pdf)
 • Läbilõige: 1500 x 1300, tühjendus takant (dwg. pdf)
 • Fasaad: 1500 x 1300, tühjendus takant, suletud iste (dwg. pdf)
 • Läbilõige:  1500 x 1300, tühjendus takant, suletud iste (dwg. pdf)

 

Mõõtmed joonisel

 • Maht: u 200 liitrit
 • Põhja pindala: 54 x 54 cm
 • Istmekaane pindala: 65 x 65 cm
 • Kõrgus: u 97 cm
 • Mass: u 24 kg
 • Õhu väljalasketoru läbimõõt: 75 mm
 • Õhu väljalasketoru pikkus: 2 x 1000 mm
 • Vedeliku eraldustoru välisdiameeter: 32 mm
 • Vedeliku äravoolutoru pikkus: 12 - 95 cm
 • Imbvedelikumahuti maht: 25 l
 • Värvus: Pruun


Teemaga seotud tooted