Kuivkäimlad ja tarvikud

Kuivkäimlad ja tarvikud

Kuivkäimlad ja tarvikud

Kas kuivkäimlas eraldatud uriini saab juhtida Biolani Pesuveefiltrisse?

Ei saa. Uriin sisaldab kõikidest majapidamisjäätmetest kõige enam toitaineid. Pesuveefilter ei suuda nii suure toitainete koormuse juures piisavat puhastamistulemust tagada.

Kas Biolani Kompostkäimlat saab paigaldada nii, et seda saaks tühjendada külje pealt?

Saab. Käimla kaas asetub alati kohale, seega saab kaane keeramisega nihutada ka tühjendusluugi soovikohasesse asendisse.

Kui suur peab olema Biolani Kompostkäimlat mahutav käimlaehitis?

Mida avaram, seda mugavam. Soovitatav põhjapindala on vähemalt 130 x 130 cm. Hoone kõrguse puhul peab arvestama, et iste oleks maapinnast meetri kõrgusel. Kui pool seadet mahub põranda alla, on mugav istumiskõrgus tagatud.

Kuidas vedelik eraldatakse? (Biolani Vedelikku Eraldav Kuivkäimla)

Biolani Vedelikku Eraldava Kuivkäimla istme esiossa on moodustatud koonus, mille kaudu juhitakse vedelik toru kaudu käimla tagaosast välja. Tahked jäätmed kogutakse kergesti tühjendatavatesse ämbritesse.

Mis on kuivkäimla õige sideaine?

Hea sideaine on piisavalt jämedateraline ja hästi niiskust imav. Liiga peeneteralised sideained, näiteks saepuru, turvas, saelaastud või kuivad lehed ei toimi, vaid põhjustavad niiskus- ja lõhnaprobleeme. Oksapuru ei ima piisavalt niiskust.

Biolani Komposti- ja Käimlaturvas on kasutusvalmis sideaine traditsiooniliste kuivkäimlate jaoks. Naturumi käimlas võib kasutada Biolani Põhiturvast või granuleeritud Naturumi turvast.

Mis on imbvedelik?

Kompostris tekkivat ülemäärast vedelikku nimetatakse imbvedelikuks. Imbvedelik tekib majapidamisjäätmete kompostrites ja vedelikku mitte eraldavates kuivkäimlastes.

Vedelik on toitainerikas, kuid kuna see on immitsenud väljaheidete kaudu, on selles ka rohkesti mikroobe. Seetõttu tuleb imbvedelikku enne väetise kasutamist umbes aasta seista lasta. Imbvedelik on ka suurepärane vahend Aiakompostri kompostimisprotsessi käivitamiseks.

Mida imbvedeliku või virtsaga tehakse?

Käimla toitainerikkaid vedelike tasub kasutada näiteks väetisena. Lisaks lämmastikule ja fosforle sisaldab virts rohkesti näiteks taimedele hästi kättesaadavas ioonses olekus olevat kaaliumi. Eraldatud virtsa kasutamine väetisena on väga lihtne. Peaaegu bakterivabas virtsas on kahjulike ainete, näiteks raskemetallide, sisaldus väga väike. Tööjõudluse ühing on andnud soovituse lasta virtsal pool aastat seista ehk säilitada seda suletud nõus ja seejärel võib seda laotada ka söödavatele taimedele. Ladustamise ajal hävivad mikroobid seda tõhusamalt, mida kõrgem on vedeliku temperatuur, mida kontsentreeritum on virts ning mida vähem on lahuses lagunevat orgaanilist ainest.

Väljaheidete kaudu imbunud imbvedelikul tuleb kõrge toitainesisalduse tõttu lasta imbuda aiakomposti või suunata kompostivas käimlas tagasi kompostimahutisse. Ka imbvedelikku tuleb väetisena kasutamiseks seista lasta, aga seda ainet on soovitatav anda ainult dekoratiivtaimedele. Imbvedelik ei tohi kanduda veega küllastunud pinnasesse veekogude läheduses ega kõrge põhjaveetasemega piirkondades. Vedelik tuleb laotada laiale maa-alale ja sama ala ei tohiks sageli imbvedelikuga niisutada.

Käimla vedelikke tuleb lahjendada veega (1:5) või kasta ala vahetult peale väetamist. Kasvuperioodi ajal võib virtsa laotada –1,5 l ühele maapinna ruutmeetrile. Sügisel ei tohiks vedelikke laotada, sest see võib häirida taimede talveks valmistumist.