Sidusaine kasutamine käimlas

Sidusaine kasutamine käimlas

Sidusaine kasutamine käimlas

Modernne ning hästitoimiv kuivkäimla on kasutamisel lõhnatu ja meeldiv ning mugav kasutada. Selleks et kuivkäimla toimiks nõuetekohaselt, tuleb selle ehitamisel, paigaldamisel ja seadmete valikul siiski arvestada mõningate aluspõhimõtetega.

 

             

Sidusainet kasutatakse käimlas väljaheidete katmiseks, lõhna sidumiseks, ülemäärase niiskuse imamiseks ning käimlajäätmete kompostimise abiainena. Tavaliselt on sobiv kogus väljaheidete katmiseks umbes 2–3 dl pärast iga käimlaskäiku.

Suurepärane üldsidusaine kuivkäimlates kasutamiseks on Biolani Komposti- ja Käimlaturvas, mis on valmistatud happelisest peenestatud okaspuukoorest ja väetamata turbast. Tänu happelisusele seob see tõhusalt käimlajäätmetes sisalduvat ammooniumlämmastikku ja takistab selle lendumist ammoniaagina õhku. Peale selle on Biolani Komposti- ja Käimlaturvas koostiselt piisavalt jäme, et hoida käimlakompost õhulisena.

Õige sidusaine kasutamine on kuivkäimlates äärmiselt tähtis.