Käimla hooldus ja tühjendamine

Käimla hooldus ja tühjendamine

Käimla hooldus ja tühjendamine

Modernne ning hästitoimiv kuivkäimla on kasutamisel lõhnatu ja meeldiv ning mugav kasutada. Selleks et kuivkäimla toimiks nõuetekohaselt, tuleb selle ehitamisel, paigaldamisel ja seadmete valikul siiski arvestada mõningate aluspõhimõtetega.

 

Kuivkäimla hoolduse ja tühjendamisega seotud aspektid tuleb juba enne käimla hankimist ja paigaldamist läbi mõelda, et käimla võimalikult hästi toimiks. Käimlatühjenduse planeerimisel tuleb arvestada järgmiste teguritega:

Käimla tühjendamise intervall sõltub käimla mudelist ja kasutajate hulgast. Näiteks suuremamahulist Biolani Kompostkäimlat peab harvem tühjendama ja seepärast sobib see hästi ka tihedamaks kasutamiseks. Pisut harvemaks kasutamiseks suvemajas sobib hästi Biolani Kuivkäimla, mille maht on Kompostkäimla omast väiksem.

Käimla paigalduskoht tuleb valida nii, et käimla tühjendamine oleks võimalikult hõlbus. Kui käimla paigaldatakse siseruumidesse, tasub tühjendus sättida võimalikult välisukse lähedale. Käimlajäätmeid ei ole isegi suletud anumas meeldiv läbi eluruumide transportida.

Käimlamahuti tühjenduskoht võiks olla käimlale suhteliselt lähedal, nii ei ole vaja mahutit kaugele transportida. Näiteks Biolani Kompostkäimla jäätmete järelkompostimise koht võiks olla võimalikult lähedal, siis ei pea käimlajäätmeid transportimiseks kärusse kühveldama.

Ka käimlavedelike kogumisanuma tühjendamine kuulub käimla hooldustööde hulka. Vedelikumahuti suurus tuleb valida kasutajate hulga järgi ja selle asukoht peaks olema tühjendamise seisukohast võimalikult mugav. Vedelik peab saama vabalt allapoole voolata, seepärast tuleb kogumisanum paigutada nii, et kalle oleks piisav.