Käimlajäätmete kompostimine

Käimlajäätmete kompostimine

Käimlajäätmete kompostimine

Modernne ning hästitoimiv kuivkäimla on kasutamisel lõhnatu ja meeldiv ning mugav kasutada. Selleks et kuivkäimla toimiks nõuetekohaselt, tuleb selle ehitamisel, paigaldamisel ja seadmete valikul siiski arvestada mõningate aluspõhimõtetega.

 

Kompostkäimla tühjendamisel saadav mass on valmis kompost ja nii võib selle panna järelkompostimiseks hunnikusse, et hiljem pinnase rikastamiseks kasutada või laotada kohe väetiseks ilutaimede ümber.

Kogumismahutiga käimlast tühjendatavad jäätmed pannakse kompostimiseks komposti. Komposti võib koguda kas suletud kompostrisse või kompostihunnikusse näiteks koos aiajäätmetega. Komposti aluseks laotatakse plastkate või present, et vedelikke pinnasesse ei valguks. Presendi peale laotatakse umbes 20-sentimeetrine kiht oksi või koredat prahti, et parandada õhu juurdepääsu kompostihunnikule.

Komposti tekitavad jäätmed kaetakse alati näiteks sidusaine, turba või aiajäätmetega. Kompostihunniku võib lõpuks katta veeslahustuvaid toitaineid väljauhtvate sademete eest kaitsva presendiga, nii et õhk ikka ligi pääseks.

Käimlakomposti võib kasutada maaparandusmaterjalina õues ja aiamaal. Seda soovitatakse kasutada ilutaimede väetamiseks. Kui käimlakomposti soovitakse kasutada söödavate taimede väetamiseks, on soovitatav seda hügieenilistel põhjustel vähemalt aasta jooksul kompostida. Käimlakomposti toitainetesisaldus on mõnevõrra suurem kui tavalisel majapidamis- ja aiakompostil, aga taimi tuleks vajaduse korral siiski ka tavapärasel moel väetada.