Käimlavedelike eemaldamine ja kogumine

Käimlavedelike eemaldamine ja kogumine

Käimlavedelike eemaldamine ja kogumine

Modernne ning hästitoimiv kuivkäimla on kasutamisel lõhnatu ja meeldiv ning mugav kasutada. Selleks et kuivkäimla toimiks nõuetekohaselt, tuleb selle ehitamisel, paigaldamisel ja seadmete valikul siiski arvestada mõningate aluspõhimõtetega.

Kuivkäimlas tekkivad vedelikud

Kuivkäimlas tekkivad vedelikud tuleks tahketest jäätmetest eraldada, et mahutisse kogunev vedelik ei tekitaks lõhnaprobleeme. Vastavalt käimla tüübile eraldatakse vedelik kas otse istme alt või käimlamahuti põhjast Biolani käimlates järgmiselt:

Uriini eraldamine otse istme alt:

Filtreeritud vedeliku eraldamine käimlamahuti põhjast:

Käimlates, kus vedelik eraldatakse käimlamahuti põhjast, koguneb vedelikku mõningal määral vähem kui istme alt eraldavates käimlates.

Käimlavedelikud sisaldavad rikkalikult toitaineid, seepärast ei tohiks vedelikku käimlast otse pinnasesse valada, vaid see tuleks koguda sobivasse mahutisse kas väetiseks või hävitamiseks. Kogumisanuma suurus sõltub olukorrast. Kompostkäimla filtreeritud vedeliku kogumiseks piisab enamasti käimlaga kaasas olevast 25-liitrisest plastkanistrist. Sellise kuivkäimla, mida kasutab pidevalt palju inimesi, eraldatud vedelikku võib koguda näiteks 5 m³ kinnisesse mahutisse.

​​